Porezna evazija

Danas je gotovo nemoguće zamisliti suvremenu državu i njezin sustav javnih financija bez poreza. Riječ je o prisilnim davanjima koja nepovratno umanjuju ekonomsku korist poreznog obveznika a da pri tome …

Porez na promet nekretnina

Prema Nacionalnom programu reformi, dva glavna cilja strukturnih politika su povećanje održivosti duga opće države te promicanje rasta i zapošljavanja u hrvatskom gospodarstvu. Tijekom analize dosadašnjeg poreznog sustava utvrđeno je …

Pregled porezne reforme 2017.

Porezni sustav važan je element za financijsku neovisnost neke države. Većina država ovisna je sredstva za državnu potrošnju prikupljati oporezujući svoje građane, dok su rijetke one ekonomije koje će na …