Porez na promet nekretnina

Prema Nacionalnom programu reformi, dva glavna cilja strukturnih politika su povećanje održivosti duga opće države te promicanje rasta i zapošljavanja u hrvatskom gospodarstvu. Tijekom analize dosadašnjeg poreznog sustava utvrđeno je …

Pregled porezne reforme 2017.

Porezni sustav važan je element za financijsku neovisnost neke države. Većina država ovisna je sredstva za državnu potrošnju prikupljati oporezujući svoje građane, dok su rijetke one ekonomije koje će na …

Mirovinska reforma

Reforma mirovinskog sustava jedan je od prioriteta ne samo Hrvatske, nego i svih tranzicijskih zemalja, a nužnost promjena osobito je došla do izražaja posljednjih godina. Starenje stanovništva, gospodarske neprilike i …

Državna jamstva Republike Hrvatske

Državno jamstvo predstavlja instrument osiguranja kojim država jamči ispunjenje obveza za koje se izdaje jamstvo. Država jamči ispunjavanje obveza izvornog dužnika ukoliko ih on nije u mogućnosti ispuniti na vrijeme …