Govorimo li o formalnom dijelu naše organizacije, valja reći da smo organizirani kao projektno-matrična organizacija s naglaskom na primarnu funkcijsku te dodatnu projektnu organizacijsku strukturu. Funkcijske organizacijske jedinice formirane su za obavljanje osnovne djelatnosti, dok su projektne organizacijske jedinice za edukaciju članova i provedbu projekata.

Osim Skupštine koja je najviše tijelo Kluba i koju čine svi članovi s pravom glasa, Klub čine još dva važna tijela.

PREDSJEDNIŠTVO

Predsjedništvo je upravljačko tijelo Kluba koje je odgovorno za upravljanje Klubom. Sastoji se od predsjednika i potpredsjednika, a mandat članova Predsjedništva traje jednu godinu. Tijekom akademske godine 2019./20. čine ga:

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je nadležno tijelo Kluba koje osigurava kontinuitet poslovanja Kluba i čuva temeljne vrijednosti Kluba. Čine ga tri člana, a njihov mandat traje jednu godinu.

Sve prethodno navedeno možete vidjeti na našem organigramu.

Organizacijska struktura