Na ovoj stranici možete pogledati popis radnih članova Financijskog kluba, Predsjedništva koje se sastoji od tri člana te Nadzornog odbora koje se sastoji od također tri člana. Klub trenutno broji 78 aktivnih članova koji doprinose svojim radom.

Nadzorni odbor

Ćurković, Marko
Matošec, Marina
Primorac, Marko

Predsjedništvo

Luka Tomašić, predsjednik
Bruno Vušak, potpredsjednik
Lucija Benko, voditelj financija

Voditelji

Ante Obradović, PS Makroekonomska analiza
Viktoria Teklić, PS Analiza poduzeća i industrije
Domagoj Grčević, PS Trading i tehnička analiza
Ivan Medi, PS Upravljanje portfeljem
Dominik Tišljar, PS Javne financije
Doris Belić, PS Fintelligent
Paula Laco, FS PR i organizacija
Franko Majdak, FS Marketing

Aktivni članovi

Arh Mihovil
Babačić Elio
Babić Andrija
Badanjak Domagoj
Badovinac Filip
Bandalo Iva
Batarilo Anton
Bekavac Ivan
Belić Doris
Benasić Pavao
Benko Lucija
Beraković Hana
Bjedov Borna
Borić Juraj
Bosiljevac Marko
Božić Vlatka
Buljan Anamarija
Buljanović Marijan
Burić Luka
Cecelja Filip
Čobanov Ana
Ćosić Tea
Drašković Vjeran
Galić Martina
Goršić Filip
Gracin Ivan
Grčević Domagoj
Grgić Roko
Grozdanić Vita
Halužan Josip
Hunjak Sara
Ibrahimagić Adis
Ibrahimpašić Ajla
Ivanac Filip
Ivančić Kristina
Jankov Mario
Jarnević Filip
Jukić Zdeslav
Jurić Ivan
Kapulica Mateo
Karažija Fran
Kovačević Nika
Krstanović Karlo
Laco Paula
Lovrić Vjekoslav
Lovrić Domagoj
Majdak Franko
Marković Andrej
Medi Ivan
Mickovski Jan
Mršo Ivan
Nagradic Bruno
Novak Viktor
Obradović Ante
Prelec Branimir
Rebić Pave
Sovulj Luka
Stipić Dominik
Šegović Bruno
Šitum Dominik
Šoić Eva
Štetić Matej
Štrk Katarina
Teklić Viktoria
Tišljar Dominik
Tomašić Luka
Tošić Filip
Trutina Jakov
Turkalj Marko
Tušinec Marin
Vilček Adam
Vrbanić Filip
Vrhovac Marin
Vugić Sakal Dominik
Vukoja Luka
Vušak Bruno
Zvizdić Adrian
Živko Lovro