Financijski menadžment je projekt koji će obuhvatiti specifičan segement studentske populacije koju zanimaju računovodstvo i poslovne financije. Cilj ove radne skupine je upoznati članove s teorijom i praksom financiranja velikih, srednjih i malih poduzeća.

Pozornost se stavlja na praktične značajke kratkoročnog, srednjeročnog i dugoročnog financiranja u uvjetima hrvatske gospodarske prakse kako bi se studenti nakon završenog školovanja mogli aktivno uključiti u financijski sustav poduzeća u kojemu će biti zaposleni.

Projektna radna skupina Financijski menadžment će nastojati članovima pružiti relevantna i aktualna znanja iz financijskog menadžmenta koja će moći primijeniti u praksi pri donošenju financijskih odluka i rješavanju financijskih problema. Neka od područja koja će obraditi ova radna skupina su: financiranje poduzeća, budžetiranje kapitala, M&A, međunarodni financijski menadžment, upravljanje radnim kapitalom i solventnošću.

NAPOMENA: Trenutno se nije moguće učlaniti u ovu skupinu

RADOVI

Datum objave Naziv analize Imena autora
10.06.2015. FK Profitability Score M. Božac, L. Delač, L. Devunić, D. Habek, J. Kovač, D. Petrinec, M. Podnar, V. Tomaš, S. Višić
16.12.2014. Forenzična revizija Nikša Sinčić
01.06.2014. Analiza rizika u poslovanju N. Butorac, E. Agatić, J. Kovač, M. Lonjak, N.Mravak, D. Petrinec, F. Ružička