„Javne financije nisu ništa drugo nego sofisticirana rasprava o odnosima između pojedinca i države. Ne postoji bolja škola osposobljavanja od javnih financija“, riječi su kojima je ovo široko područje ekonomske (političke) znanosti opisao  bivši češki premijer Vaclav Klaus.

Visina plaće i poreza, državna birokracija, korupcija, kvaliteta školstva i zdravstva, policija samo su neki od elemenata koji čine našu svakodnevicu, a definiraju se i rezultat su upravo političkih procesa i sustava javnih financija koji iz njih proizlazi. Kako bi neka država mogla osigurati efikasnu i pravednu raspodjelu javnih dobara te stvoriti učinkovit institucionalni okvir za funkcioniranje konkurentnog gospodarstva, ona mora imati stabilan, razvijen, transparentan i efikasan sustav javnih financija.

Makroekonomski pokazatelji poput BDP-a per capita, deficita državnog proračuna ili inflacije, danas ne mogu dovoljno precizno prikazati kvalitetu života i razvijenost  nekog gospodarstva. Zato se u posljednjih dvadesetak godine najviše pozornosti posvećuje različitim institucionalnim indikatorima, koji su direktno povezani uz sustav javnih financija. Prema izvješću Svjetskog ekonomskog foruma, najveći problemi (kočnice) razvoja i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva su neučinkovitost državne birokracije, korupcija te neučinkovitost poreznog sustava.

Cilj PRS Javne financije je pružiti članovima mogućnost dodatnog obrazovanja na području javnih financija, ostvariti suradnju s relevantnim institucijama (poput Instituta za javne financije), analizirati i komentirati aktualne ekonomsko-političke događaje te predlagati svoja rješenja za probleme funkcioniranja sustava javnih financija u Republici Hrvatskoj.

Zašto se priključiti projektnoj skupini Javne financije?

  • okupljamo mlade, ambiciozne ljude zajedničkih interesa,
  • raspravljamo o aktualnim političkim i ekonomskim problemima,
  • analiziramo sve aspekte monetarne i fiskalne politike,
  • svoje radove objavljujemo javnosti,
  • svojim sugestijama pokušavamo utjecati na promjene u sustavu javnih financija,
  • organiziramo predavanja uglednih stručnjaka na području javnih financija,
  • promoviramo kritičku i znanstveno utemeljenu diskusiju o temama javnog interesa.

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditelju skupine Juraju Boriću na e-mail: juraj.boric@finance.hr