Okrugli stol „Perspektiva stranih investicija u Hrvatskoj“

U četvrtak, 15. prosinca 2011. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održan je okrugli stol na temu „Perspektiva stranih investicija u Hrvatskoj“ u organizaciji studentske udruge „Financijski klub“. Gosti predavači su bili renomirani članovi financijskog i investicijskog sektora u Hrvatskoj: Arsen Kantarci, predsjednik Uprave Banke Brod d.d., dr.sc. Branko Vukmir, posebni savjetnik UNCTAD-a u Hrvatskoj,  Renata Suša, menadžerica Odjela za investicije i korporativno savjetovanje u Colliers International d.o.o. i dr. sc. Goran Vukšić, znanstvenik Instituta za javne financije.
U samome uvodu gosti su se složili u mišljenju da su za pad stranih investicija u proteklom razdoblju u Hrvatskoj krivi kako objektivni razlozi u vidu pada investicija u regiji i svijetu, ali i subjektivni razlozi hrvatskog gospodarskog i političko-pravnog sustava. Među specifičnim nedostacima Hrvatske u privlačenju stranih investitora posebno se ističu neadekvatna administracija i odbojan pravni sustav. Dr. sc. Branko Vukmir je istaknuo: „Hrvatski pravni sustav je izrazito odbojan za strane investitore jer zahtijeva previše dozvola. Politike naših Vlada prema stranim investicijama također pokazuju stanovita lutanja, što se može vidjeti i u opetovanom osnivanju i ukidanju Agencije za strana ulaganja.“
Arsen Kantarci je istaknuo i da je u Hrvatskoj potrebno 8 dozvola za pokretanje novog posla, uspoređujući ih sa OECD-ovih 6, poljskih 10 i kineskih 14. Na pitanje zašto je među empirijskim istraživanjima kauzalnosti utjecaja izravnih stranih investicija na rast BDP-a zemlje primateljice prisutna određena diskrepancija i nema jednoznačnih rezultata, dr.sc. Goran Vukšić je odgovorio: „ Razlozi različitih rezultata u takvim istraživanjima mogu se pronaći u različitostima zemalja uvrštenih u istraživanja, različitim razdobljima u kojima su ta istraživanja provođena i različitim metodama obrade i prikupljanja podataka. Međutim, na istraživanju provedenom na 128 zemalja u razdoblju od 30 godina može se vidjeti signifikantan pozitivni utjecaj stranih investicija na rast BDP-a zemlje primateljice.“ Dr. Vukmir je dodao da je, unatoč različitim rezultatima empirijskih istraživanja, takav  pozitivan utjecaj evidentan i da je najbolji primjer toga pozitivnog utjecaja Kina.
Na poziv da usporedi hrvatsku situaciju sa situacijom zemalja u regiji, Renata Suša je rekla: „Srbija ima veći optimizam na investicijskom tržištu što dijelom postiže i visokom konkurentnošću među regijama. Prema nekim međunarodnim indikatorima Makedonija je također u boljoj situaciji nego Hrvatska. Slovenija bilježi iznimno veliku zatvorenost tržišta prema stranim investitorima, što je čak rezultiralo negativnim priljevima izravnih stranih investicija u proteklom kriznom razdoblju. BiH je u regiji viđena kao najnestabilnija zemlja za ulaganje zbog svojih unutarnjih rizika.“
Buduće perspektive hrvatskog gospodarstva u privlačenju stranih investicija sudionici su ocijenili pozitivnima ukoliko se u ovoj točki počnu provoditi strukturne reforme, prvenstveno u temeljitom preustroju administrativne i javne uprave, koja bi trebala biti servis građanima, a ne  samo regulator. Također su istaknuli kako Hrvatska u budućem razdoblju velike priljeve investicija može očekivati iz Rusije i Turske te da bi se Hrvatska trebala okrenuti istočnim tržištima za razliku od dosadašnje pretežne ovisnosti o investicijama iz zapadnoeuropskih zemalja.
Zanimljivo je bilo i viđenje budućih gospodarskih mogućnosti Hrvatske Arsena Kantarcija. On je izrekao ideju da bi Hrvatska trebala postati distribucijsko-logistički centar ovog dijela Europe. Tome bi pogodovala komparativna prednost Hrvatske u vidu posjedovanja luka s prilazom za teretne brodove i vrlo dobra prometna povezanost.

 

Odgovori