Funkcijska radna skupina Organizacija i ljudski kapital (u nastavku OLJK) svojim djelovanjem omogućava funkcioniranje Financijskog kluba te se brine o svojim članovima. Kroz izvršavanje svojih zadataka podupire rad ostalih funkcijskih i projektnih radnih skupina.

Najvažniji zadatak OLJK-a je svakako regrutacijski proces koji se održava jednom u semestru. Sastoji se od 3 faze. U prvoj fazi zaprimaju se prijave i provodi se promocjia Financijskog kluba. U drugoj fazi odrađuju se intervjui sa potencijalnim članovima i u konačnici, u trećoj fazi se obaviještavaju kandidati o rezultatu regrutacije.

Od ostalih zadataka svakako trebamo istaknuti organizaciju teambuildinga. To su skupna druženja gdje se članovi upoznavaju i povezuju. Osim toga, unutar OLJK-a se izvršavaju popratni zadaci koji se odnose na pomoć pri organizaciji okruglih stolova i različitih konferencija u organizaciji Kluba, administrativni poslovni poput vođenja registra i sl.

Obveze članova:

  • pomoć pri regrutacijskom procesu u vidu promocije na fakultetu, provođenje intervjua i sl.
  • organizacija barem jednog teambuildinga po članu
  • sukladno dogovorenim planovima napraviti bazu alumnija i bazu praktikanata
  • organizirati druženja članova nakon konferencija, predavanja i sl.

Ciljevi tima:

  •  provesti regrutacijski proces
  • napraviti bazu alumnija
  • napraviti bazu praktikanata
  • organizacija teambuildinga
  • vođenje registra članova
  • provođenje sustava bodovanja

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditeljici skupine Valentini Lehpamer  na e-mail: valentina.lehpamer@finance.hr