Razvoj i organizacije je nova funkcijska skupina unutar Financijskog kluba koja je svoje djelovanje službeno započela u ljetnom semestru akademske godine 2019/2020.

Ova funkcijska skupina nastala je udruživanjem dvije skupine „Razvoj i suradnja“ te „Organizacija i ljudski potencijal“. Udruživanje u jednu skupinu logičan je potez zato što su skupine obavljale posao koji se međusobno preklapao.

Razvoj i organizacija je funkcijska skupina zadužena za:

  1. Razvoj kluba kako izvan njegovih okvira (partneri) tako i unutar kluba (članovi /alumni). Aktivnosti uključuju pronalaženje novih partnera i vođenjem brige o istima, kao i brigu o aktivnostima i zadovoljstvu sadašnjih i bivših članova – alumnija.
  2. Organizaciju kluba koja se manifestira na van (odnosi s javnošću) i unutra (teambuildinzi).Naši su zadatci sudjelovanje u organizaciji konferencija putem odnosa s javnošću te organiziranje teambuildinga.

Nakon svega navedenog možemo zaključiti kako se ova skupina bavi unapređenjem kluba sa svih aspekata te daje kontinuiranu podršku klubu za nesmetani rad ostalih skupina i projekata. Sukladno tome proizlazi da je glavni zadatak ove skupine držati Financijski klub bliskim i dostupnim svim zainteresiranim stranama od kojih bi naši članovi mogli profitirati na profesionalnoj razini.

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditeljici skupine Hani Beraković na e-mail: hana.berakovic@finance.hr.