U akademskoj godini 2016./2017. dvije funkcijske skupine, Razvoj i Suradnja te Predavanja i Radionice, spojena su u jednu veću funkcijsku skupinu. Razlog spajanju leži u činjenici kako su aktivnosti tih skupina najvećim dijelom povezane i često se preklapaju. Upravo zbog preklapanja u komunikaciji s potencijalnim/postojećim sponzorima i partnerima odlučeno je provesti ovakvu organizacijsku promjenu. Na taj način pristup kluba prema trećim stranama postaje efikasniji te daje sliku o organiziranoj i profesionalnoj skupini studenata u kojoj poslovni subjekti mogu naći odgovarajući kadar.

Danas se skupina Razvoj i suradnja sastoji od članova koji svojim angažmanom osiguravaju razne oblike suradnje (prakse, pripravništva, besplatna mjesta na konferencijama, stručna predavanja za članove kluba itd.) s subjektima u praksi. Svaki član skupine ima određene zadaće kroz godinu kojima promiče ime Kluba i osigurava određene koristi za sve ostale članove kluba – poput stjecanja određenih znanja putem organiziranja predavanja ili osiguravanja mjesta na konferencijama do održavanja kontakta s poslodavcima u svrhu dobivanja praksi i zaposlenja. Uza redovne poslove koje obavljaju na razini godine, članovi ovog tima sudjeluju u svakom projektu Financijskog kluba tražeći sponzore, osiguravaju mjesta (dvorane) za održavanje događaja, dočekuju goste te u skladu s ostalim timovima obavljaju razne operativne poslove bez kojih organizacija događaja ne bi rezultirala uspjehom.

Glavni zadatak ove skupine je držati Financijski klub bliskim i dostupnim svim zainteresiranim stranama od kojih bi naši članovi mogli profitirati na profesionalnoj razini.

Za sva pitanja i sugestije, obratite se voditeljici skupine Tini Drakulić na e-mail: tina.drakulic@finance.hr.