POZADINA PROJEKTA
Projekt Student investitor pokrenut je u lipnju 2009. u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Projekt je osmišljen kao jedan od četiri glavna projekta Kluba, koji bi članovima Kluba koji teže specijalizaciji u području investicijske analize dao potreban okvir za to. Projekt se razvija dinamički kroz više faza.

Prva faza predstavljala je formiranje timova i proučavanje literature iz područja investicijske analize kao i potpodručja  makroanalize, analize industrije, analize financijskih izvještaja te tehničke analize. U toj fazi svakim timom počeo je upravljati po jedan moderator za kojeg je imenovan član Projekta koji je u tom trenutku imao najviše iskustva sa danim potpodručjem investicijske analize. Inicijalni broj članova Projekta iznosio je 12.

U drugoj fazi dolazi do izrade konkretnih analiza prema potpodručjima te kreacije virtualnog portfelja Projekta. Osim gospodarstva Eurozone, analizirane su tri njegove industrije: sektorska grupa kemijskih proizvoda, sektor industrijskih metala i rudarstva te sektorska grupa nafte i plina. Iz svake industrije detaljno je analizirano nekoliko poduzeća putem tehničke i analize financijskih izvještaja, da bi se u portfelj uvrstilo njih četiri. U toj fazi dolazi do daljnjeg povećanja ljudskog kapitala i njegove kvalitete u Projektu, koji na kraju broji 21 člana.

Plan Projekta za treću fazu uključuje pronalaženje strateških partnera za pojedine timove, koji bi na temelju svog iskustva ocijenili analize koje su timovi samostalno izradili i dali im konkretnu pomoć u poboljšanju tih analiza. Na taj način dobio bi se pravi okvir za investicijsku analizu prema kojem bi članovi Projekta nastavili raditi.

  • Student investitor je analitički orijentiran projekt Financijskog kluba (dalje: Kluba) sa vizijom stvaranja najkvalitetnijih studentskih investicijskih analiza.
  • Projekt okuplja 29 kvalitetnih i probranih studenta Ekonomskog fakulteta Zagreb, većinskih usmjerenja Analiza i poslovno planiranje, Financije te Računovodstvo.
  • Projekt čini pet timova: Tim za makroanalizu, Tim za analizu industrije, Tim za analizu poduzeća, Tim za tehničku analizu te Tim za upravljanje portfeljem.
  • Investicijska analiza koju provodimo je standardna top-down investicijska analiza, proširena sa tehničkom analizom. Područje analize je tržište Eurozone.
  • Svoje analize temeljimo na najnovijim dostupnim podacima, a za teoretsku podlogu koristimo općepriznatu literaturu.
Puno ime: Projekt Student investitor
Skraćeno ime: Investitor
Lokacija: Ekonomski fakultet Zagreb, Trg J.F.Kennedyja 6
Pomoćna lokacija: Virtualna: web i forum Financijskog kluba
Glavna aktivnost: Investicijska analiza, upravljanje portfeljem
Broj članova: 29
Broj timova: 5
Broj žiro računa: 2360000-1101899287
Godina osnutka: 2009.
 

TIMOVI

     Projektnu radnu skupinu čini pet specijaliziranih timova koji se u kontekstu top-down investicijske analize vide na idućoj shemi. Svaki tim ima svog moderatora koji ga usmjerava.

Timovi u Projektu Student investitor

Osnovni zadaci timova

     Tim za makroanalizu analizira makroekonomske podatke Eurozone te koristeći teoriju poslovnih ciklusa daje mišljenje o prognozi stanja gospodarstva Eurozone u idućih 12 mjeseci.
Tim za analizu industrije, na temelju teorije sektorske rotacije, identificira industrije i sektore koji bi mogli prosperirati u idućih 12 mjeseci i daje mišljenje o njihovoj fundamentalnoj vrijednosti.
Tim za analizu poduzeća analizira kvantitativne i kvalitativne pokazatelje poduzeća iz odabranih industrija te daje mišljenje o kvalitetnim poduzećima i fundamentalnoj cijeni njihovih dionica.
Tim za tehničku analizu procjenjuje kratkoročno kretanje cijene dionica fundamentalno kvalitetnih poduzeća te daje mišljenje o taktici za ulazak ili izlazak iz pozicije.
Tim za upravljanje portfeljem, na temelju teorije portfelja, procjenjuje utjecaj svake dionice na cjelokupni portfelj te daje mišljenje o smanjenju ili povećanju izloženosti pojedinoj dionici.

Podaci o stanju na tržištu
S obzirom na želju regulatora za što educiranijim investitorima, investicijski klubovi i udruženja, bilo na profesionalnoj ili amaterskoj razini, trebali bi postojati u Hrvatskoj.

Analiza tržišta ovakvih projekata u Hrvatskoj provedena unutar Projekta, pokazala je da ne postoji sličan projekt. Hrvatski studenti zainteresirani za investiranje okupljaju se zajedno sa drugim privatnim investitorima najčešće na internetskim forumima ili prate razne investicijske portale, koji svoje usluge često naplaćuju.

 Stoga se može reći da ovaj projekt predstavlja svojevrsnu novinu u našim okvirima. Besplatan je, orijentiran je na studente, svojevrsnu populaciju najmlađih hrvatskih investitora, te ima identitet.

Potencijal ovog projekta vidljiv je sa dva aspekta. Prvi je utjecaj projekta na kvalitetu radne snage u financijskoj industriji u Hrvatskoj – Projekt  okuplja studente koji namjeravaju započeti karijeru kao poslovni i investicijski analitičari. S obzirom na njihovo predznanje stečeno u ovom projektu, može se očekivati njihova veća sposobnost i veće vještine u profesionalnom radnom okruženju.

Drugi je aspekt dugo očekivano konkretno povezivanje studenata i profesionalaca na području investicijske analize što može rezultirati samo pozitivnim učincima na hrvatsko tržište kapitala.

Za sva pitanja i sugestije, obratite se koordinatoru skupine Dominiku Vugic-Sakalu na e-mail: dominik.vugic-sakal@finance.hr.