Tko je UTT?

UTT projekt 2020.

utt@finance.hr

Project Leader

Fran Karažija

Administracija i korisnička podrška

Luka Burić

Roko Grgić

Jan Mickovski

Bruno Nagradić

Ante Obradović

Organizacija

Andrija Babić

Lucija Benko

Vlatka Božić

 Viktoria Teklić

Dominik Tišljar

Odnosi s javnošću i sponzori

Filip Badovinac

Ivan Bekavac

Martina Galić

Ivan Jurić

Eva Šoić

Marketing

Anamarija Buljan

Franko Majdak

Jakov Trutina

Organizacijski tim 2018.

Organizacijski tim UTT 2017.

                       

Organizacijski tim UTT 2016.

Organizacijski tim UTT 2015.