Analiza poduzeća Pfizer

Industrija: Farmaceutska
CEO: Albert Bourla
Sjedište: New York, New York, United States

Tržišna cijena: 39,95$
52 tjedna najviša/najniža: 29,99$/43,08$
P/E: 20,24

Fundamentalna valuacija

U zadnjih godinu dana na poslovanje poduzeća unutar farmacutske industrije uvelike je utjecala COVID-19 pandemija. Pfizer je 2020. godinu završio s prihodima od 41,9 milijardi američkih dolara te to predstavlja povećanje od 1,8% u odnosu na godinu ranije. U 2021. godini Pfizer ima 15 milijardi dolara vrijedne ugovore za prodaju cjepiva, koje u omjeru od 50% dijeli sa njemačkom kompanijom BioNTech. Uz predviđeni rast prodaje ostalih lijekova iz portfelja procijenjeni rast prihoda za 2021. godinu iznosi 25%. U daljnjim projekcijama očekujemo nastavak rasta prihoda po prosječnoj stopi od otprilike 7%. Na temelju navedenih procjena izračunati su novčani tokovi poduzeću za razdoblje od 5 godina. Primijenjena diskontna stopa jest prosječni ponderirani trošak kapitala pri čijem je izračunu korištena fundamentalna beta koja je viša od prosjeka industrije radi nepovoljnog D/E omjera. Uzevši u obzir i moguća odstupanja od pretpostavljenih stopa rasta dobivena fer cijena kreće se u rasponu od 15$ do 21$ što je izrazito precijenjeno. Preporuka trgovanja je SELL.

 

Relativna valuacija

Za metodu relativne valuacije promatrane su kompanije iz farmaceutske industrije s američkog i europskog tržišta. Odabrana su usporediva poduzeća Merck&Co, Novartis AG, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly&Co, J&J, GSK, AbbVie, Abbott i Sanofi. Korišteni su multiplikatori EV/EBITDA, EV/REVENUE i P/E omjer. Prema prva dva multiplikatora dionica poduzeća je blago precijenjena, no prema PE omjeru dionica je u odnosu na usporediva poduzeća podcijenjena.

Tehnička analiza

U nastavku prikazujemo tehničku analizu kompanije Pfizer. Mjesečni grafikon prikazuje uredni rast cijene kroz kanal od 2009. godine te su kraći pomični prosjeci iznad duljih što ukazuje na postojanje dugoročnog trenda. Krajem 2018. godine cijena je došla do razine od 44 dolara koja predstavlja “all-time high” te će u budućnosti predstavljati jaku razinu otpora.

Ako pogledamo tjedni grafikon vidimo da se pomični prosjeci isprepliću i u ovom period cijena više nije u trendu nego se kreće horizontalno, odnosno oko označene razine.

 

Uvidom u grafikon na kojem svjećice predstavljaju jedan dan kretanja, vidimo kako se cijena probila te ušla u pozitivni kanal, a pomični prosjeci također naznačuju daljnji rast. Preporuka na temelju tehničke analize bila bi zauzimanje duge pozicije, a prva “take-profit” razina nalazi se na 43-44 dolara što predstavlja bivši vrh kretanja.

Ana Lerotić

Matej Štetić

Marko Šušić

Adrian Zvizdić

Svibanj 2021.