Debitna ili kreditna kartica?

Postoje različite vrste kartica u platnom prometu. Razvoj kartica potaknule su potrebe klijenata koje nisu mogle biti zadovoljene korištenjem konvencionalnih sredstava plaćanja. Uvođenjem kartica klijentima je pružena mogućnost raspolaganja sredstvima …

Tekući i žiro račun

Je li vas ikada zanimalo zašto je za rad preko učeničkog i studentskog ugovora potrebno otvaranje žiro računa? Zašto se uplate ne mogu primati na tekući račun? Odgovore doznajte u …