Monetarni suverenitet i euro

Prilikom donošenja odluke o uvođenju eura trebat će odgovoriti na pitanje kako Hrvatska vidi budućnost svoje vlastite monetarne politike. Točnije, trebat ćemo ocijeniti koliki će biti troškovi gubitka monetarnoga suvereniteta. …