Kvartalni izvještaj

    1. Bruto domaći proizvod Na priloženome grafu prikazano je kretanje realnoga BDP-a RH od prvog kvartala 2015. do trećeg kvartala 2020. Može se primijetiti kako je trend rasta, uz …

Debitna ili kreditna kartica?

Postoje različite vrste kartica u platnom prometu. Razvoj kartica potaknule su potrebe klijenata koje nisu mogle biti zadovoljene korištenjem konvencionalnih sredstava plaćanja. Uvođenjem kartica klijentima je pružena mogućnost raspolaganja sredstvima …

Monetarni suverenitet i euro

Prilikom donošenja odluke o uvođenju eura trebat će odgovoriti na pitanje kako Hrvatska vidi budućnost svoje vlastite monetarne politike. Točnije, trebat ćemo ocijeniti koliki će biti troškovi gubitka monetarnoga suvereniteta. …

Tekući i žiro račun

Je li vas ikada zanimalo zašto je za rad preko učeničkog i studentskog ugovora potrebno otvaranje žiro računa? Zašto se uplate ne mogu primati na tekući račun? Odgovore doznajte u …