Na ovoj stranici možete pogledati popis radnih članova Financijskog kluba, Predsjedništva koje se sastoji od tri člana te Nadzornog odbora koje se sastoji od također tri člana. Klub trenutno broji 103 aktivna člana koji doprinose svojim radom.

Nadzorni odbor

Jankov, Mario
Petrović, Ivana
Badovinac, Filip

Predsjedništvo

Stipe Bumber, predsjednik
Sven Barac, potpredsjednik
Matija Drmić, voditelj financija

Voditelji

Jakov Čorak i Mateo Ljubišić, PS Makroekonomska analiza
Rok Potočnik, PS Analiza poduzeća i industrije
Bruno Nagradić, PS Trading i tehnička analiza
Petar Knežević, PS Upravljanje portfeljem
Noa Hinger, PS Javne financije
Julijana Šestan, PS Fintelligent
Noa Jalšovec, PS Algoritamska analiza i modeliranje tržišta
Luka Starčević i Frane Mandić, FS PR i organizacija
Lana Tomaš, FS Marketing

Aktivni članovi

Bumber Stipe

Barac Sven

Drmić Matija

Abdollahzadeh Ghazaleh

Aleksić Filip

Badžim Lovre

Balatinec Maksimilijan

Barilić Nikola

Bartolović Matej

Beganović Larisa

Benašić Pavao

Bilać Jakša

Blagdan Lucija

Boban Ante

Bojić Lovro

Bošnjak Mia

Bulić Maša

Čorak Jakov

Čupić Andrija

Đurđević Klara

Filipovic Roko

Filipović Karlo

Filipović Mateja

Flajhar Patrik

Grgić Duje

Guliš Renata

Haralović Marko

Haramustek Zvonimir

Herceg Lujo

Hinger Noa

Hrnkaš Hrvoje

Ivok Lucija

Jalšovec Noa

Jović Paola

Jurčević Domagoj

Jurendić Leonarda

Karadža Lujo

Kegalj Branimir

Knežević Petar

Kolarec Veronika

Kovačić Karlo

Kovačević Lucija

Krešić Karla

Kučinar Mario

Lalić Joško

Ljubičić Luka

Ljubišić Mateo

Mađerić Niko

Mandić Frane

Marakovic Maro

Marjan Karla

Marković Luka

Maslać Mia

Matan Margareta

Matusko Tamara

Merkaš Vito

Mesnik Maria

Mihalj Iva

Mijatović Katarina

Mitar Roko

Mutvar Jakov

Nagradić Bruno

Nasic Toni

Omerso Dominik

Orel Marin

Perica Niko

Perica Vice

Petrić Ema

Pleša Nina

Poljak Dominik

Pratljačić Dijana

Radimiri Dorian

Rakić Magdalena

Raos Marta

Rašić Lucija

Renei Premec Ian

Ripa Lucija

Sabalić Vito

Salihćehajić Hana

Schwaiberger Julia

Starčević Dominik

Starčević Luka

Suman Paula

Sušić Mirta

Šendula Lana

Šimić Dora

Štampar Anita

Štorek Tin

Tolić Nika

Tomaš Lana

Tomić Andrea

Tomić Lucija

Tomljenović Sanjin

Ulm Ćika Sven

Vrbetić Filip

Vucelić Eugen

Vučur Ivana

Vučičević Dan

Žmegač Fran

Žmikić Toni