Efektivni porezni tretman poduzeća u Hrvatskoj

     U srijedu, 28.travnja 2010. godine, održano je predavanje organizirano od strane Financijskog kluba na temu “Efektivni porezni tretman poduzeća u Hrvatskoj” koje je održao doc. dr. sc. Hrvoje Šimović,  docent na Katedri za financije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

     Predavanje doc.dr.sc. Hrvoja ŠimovićaDoc. dr.sc. Hrvoje Šimović doktorirao je 2008. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao 2005. te diplomirao 2002. Za doktorski i magistarski rad uručene su mu nagrade Hrvatske zajednice računovodstvenih i financijskih djelatnika za najbolje radove na području financija. Radio je kao asistent najprije na Katedri za ekonomsku teoriju a nakon toga na Katedri za financije, gdje trenutno radi kao docent. Kao područja interesa ističe fiskalni federalizam, fiskalni sustav i konkurentnost gospodarstva te fiskalne poticaje u EU. 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je stekao kompetencije visokoškolskog nastavnika položivši ispit iz didaktike, psihologije, retorike hrvatskog jezika i informatike. Od iste je godine član International Institute for Public Finance i korespondent međunarodnog tjednika Tax Notes International za Hrvatsku. 2006. godine je bio član radne skupine za Financijske i proračunske odredbe za pripremu pregovora Republike Hrvatske u procesu pristupanja EU. Sudjelovao je u nekoliko istraživačkih projekata Ministarstva znanosti i Ekonomskog fakulteta vezanih uglavnom uz teme fiskalnog sustava i konkurentnosti. Autor je brojnih stručnih i znanstvenih radova i prikaza objavljenih u stručnim časopisima i zbornicima radova. Objavio je i knjigu u suautorstvu, Fiskalni sustav i fiskalna politika EU.

     Docent Šimović prije samog predavanja pohvalio je Financijski klub kao kvalitetnu studentsku udrugu koja na pravi način promovira svoje aktivnosti i unaprijeđuje znanje svojiih članova. Predavanje je započeo raščlanjivanjem metoda za izračunavanje poreznog opeterećenja na ex post i ex ante metodu te nam je u nastavku predavanja obje vrlo detaljno objasnio i pojmovno približio. Ex post metoda ocjenjuje porezno opterećenje na osnovi stvarno plaćenih poreza u nekom prošlom razdoblju. Prikazao nam je grafički prikaz implicitnih poreznih stopa u EU te ih usporedio s poreznim sustavom u Hrvatskoj i zaključio kako je rad više porezno opterećen od kapitala, dok je potrošnja u Hrvatskoj najviše porezno opterećena. Također istaknuo je trend dugoročnog snižavanja efektivnih prosječnih poreznih stopa te dao primjer kako se stope PDV-a u prosjeku smanjuju u svim zemljama EU za otprilike 10 postotnih poena. Nadalje, objasnio nam je porezno opterećenje i putem dva pokazatelja unutar ex post metode – porezne stope i udjela poreza u BDP-u i prihodima. Iz navedenih pokazatelja docent Šimović je zakjlučio kako gledajući samo porezne stope Hrvatska ima relativno niža porezna opterećenja poreza na dobit od zemalja EU te istaknuo kako ne postoje istraživanja koja bi potvrdila tezu koju mnogi iznose kako postoji izrazito snažna veza između visine poreznih stopa te poreznog opterećenja i priljeva kapitala u zemlju. Gledajući drugi pokazatelj, udio poreza na dobit u BDP-u, Predavanje doc.dr.sc. Hrvoja ŠimovićaHrvatska se opet nalazi ispod prosjeka EU što je trend koji se nastavlja i u poslijednjem pokazatelju – udjelu poreza na dobit u prihodima zemlje. Zanimljivo je bilo vidjeti i udio svakog pojedinog poreza u ukupnim prihodima u EU te se pokazalo kako porez na dohodak čini najveći udio, zatim slijede doprinosi, trošarine te PDV, dok u Hrvatskoj najveći udio ima PDV kojeg slijede doprinosi te trošarine. Ex post metodu zaključio je docent naglasivši kako svi porezni sustavi postaju potrošno orijentirani te da su porezi na rad najzastupljeniji, dok kapital nikome nije primarni predmet potrošnje. Ex ante pristup nastoji ocjeniti buduće, hipotetičko, porezno opterećenje uz primjenu postojećih poreznih propisa. Tri su osnovne mjere poreznih opterećenja koje nam je docent pojasnio: trošak kapitala, efektivna granična porezna stopa (EMTR) te efektivna prosječna porezna stopa (EATR). Istaknuo je kako se visina troška kapitala razlikuje ovisno o vrsti imovine i načinu financiranja te spomenuo porezni tretman amortizacije. Zadnji dio predavanja posvetio je modelu koji je i sam koristio za izračunavanja udjela poreznog opterećenja te iznio rezultate vlastitog istraživanja. Naveo je i pretpostavke koje je morao uzeti u obzir kako bi proveo model kao na primjer stopu inflacije od 2%, u strukturi je koristio četiri vrste imovine te  je pretpostavio jednak udio svih oblika financiranja  u poduzeću.

     Zaključno je docent Šimović iznio kakao je trošak kapitala u Hrvatskoj u prosjeku manji od 5% što znači da sustav subvencionira investicije i to posebno one putem zaduživanja te zaključio kako Hrvatska ima nisko porezno opterećenje i povoljan tretman investicija. No, također je istaknuo kako problemi postoje u administraciji, državnoj i lokalnoj samoupravi, parafiskalnim nametima te obrazovnoj strukturi. Na kraju predavanja docent Šimović odgovarao je na pitanja sudionika te komentirao nove porezne stope i promjene u poreznom sustavu Hrvatske.

     Sažetak pripremljen za predavanje možete pogledati ovdje.

Odgovori