Uz naš hrvatski fond, FK_USD2 je fond koji isključivo ulaže na američkom tržištu vrijednosnica. Fondom se upravlja pasivno, a mjesečno se objavljuju izvješća o kretanju njegove vrijednosti, zajedno s komentarima na kretanje cijene vrijednosnih papira u njegovom sastavu.

Investicijski cilj Fonda je ulaganje u vrijednosne papire za koje se smatra da su u tom trenutku podcijenjeni na tržištu, čime bi se ostvarila aprecijacija njegove glavnice uz dovoljnu maržu sigurnosti. Fond će ulagati svoju imovinu na američkom tržištu, bez ograničenja s obzirom na klase imovine. Uz investicijski cilj, osnovni cilj fonda je proširiti investicijski horizont ulagača na stana tržišta, s obzirom na nerazvijenost i stagnaciju domaćeg tržišta.

REZULTATI (2019.)

Razdoblje Izvješće Rezultat
Travanj FK_USD2 April +8,01%
Ožujak FK_USD2 March +3,05%
Veljača FK_USD2 February +4,52%
Siječanj FK_USD2 January +10,78% 

REZULTATI (2018.)

Razdoblje Izvješće Rezultat
Prosinac FK_USD2 December -2,89%
Studeni FK_USD2 November +1,60% 

ANALIZE DIONICA

Mjesec Dionica Analitičar
Prosinac 2018. PRU Borna Čujić
Studeni 2018. ADM Dario Buden
Studeni 2018. T Bruno Šegović
Studeni 2018. BABA Jure Borovec
Studeni 2018. LMT Antonio Gracin
Studeni 2018. MCD Tin Vranješ