Mjere fiskalne politike

Analizirajući Veliku depresiju koja je bila najveća i najduža ekonomska recesija u modernoj povijesti John Maynard Keynes u svojim teorijama iznosi da vlade mogu utjecati na makroekonomsku razinu povećanjem ili smanjenjem razine poreza i javne potrošnje. Zauzvrat taj utjecaj suzbija inflaciju, povećava zaposlenost i održava zdravu vrijednost novca. Od tada sve se više spominje fiskalna politika s kojom vlada prilagođava razinu potrošnje i porezne stope kako bi nadzirala i utjecala na nacionalno gospodarstvo. Nakon što smo se upoznali s kojim mjerama vlade mogu utjecati na događanja u gospodarstvu važno je znati kako postoje ekspanzivna i restriktivna fiskalna politika, a koriste se ovisno o fazi gospodarskog ciklusa u kojem se država nalazi. Osnovni cilj ekspanzivne politike je potaknuti agregatnu (ukupnu) potražnju kako bi nadoknadio nedostatke privatne potražnje. Vlade u ovom slučaju smanjuju porez kako bi stvorili proračunski deficit (vlada ulaže više novca u gospodarstvo nego što ga uzima) ili povećavaju državnu potrošnju ulijevajući gospodarstvu više novca putem državnih ugovora. Iako je ekspanzivna fiskalna politika vrlo koristan alat za upravljanje, postoje određeni rizici poput inflacije ili pregrijane ekonomije ako se postupci ne donose pravodobno.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Kad se vlada suoči s povećanim rastom inflacije problem može staviti pod kontrolu provođenjem restriktivne fiskalne politike. Način na koji se ista provodi je povećanje poreza ili smanjenjem državne potrošnje, ali se rjeđe koristi jer je politički nepopularna.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Za kraj važno je navesti kako vlade koje provode fiskalnu politiku i središnje banke koje provode monetarnu politiku moraju surađivati, ali pritom poštovati nezavisnost središnjih banaka. Kombinacija dviju politika imaju veliki utjecaj na nacionalno gospodarstvo te suradnjom i pravodobnim reakcijama vanjske utjecaje možemo svesti na minimum.

 

 

Literatura:

  1. IMF (2020.) ”Fiscal Policy: Taking and giving away” dostupno na: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/fiscpol.htm
  2. Investopedia (2021.) ”What is fiscal polica?” dostupno na: https://www.investopedia.com/insights/what-is-fiscal-policy/

Adis Ibrahimagić