Modeliranje volatilnosti vremenskih serija

     U srijedu, 26. svibnja 2010. s početkom u 13 sati održano je predavanje u organizaciji Financijskog kluba i projekta Student investitor na temu „Modeliranje volatilnosti vremenskih serija“ (odnosno modeliranje GARCH metodom). Predavanje je održala viša asistentica na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dr.sc. Petra Posedel.

     Dr. sc. Petra Posedel diplomirala je i magistrirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Tema magistarskog rada bila joj je upravo “Svojstva i procjena GARCH modela”. Doktorirala je 2007. na Sveučilištu Bocconi u Milanu na Doktorskom studiju Statistike. U razdoblju prije toga, 2005. – 2006., sudjelovala je na znanstvenom istraživanju na Odjelu matematičkih znanosti na Sveučilištu Aarhusu u Danskoj. Od 2002. radi kao asistent na Katedri za matematiku na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje od 2008. radi u zvanju višeg asistenta. Sudjelovala je na brojnim specijalizacijama i usavršavanjima u Europi i svijetu te je također na brojnim konferencijama držala svoja izlaganja. Suradnik je na znastvenom projektu “Metode i modeli operacijskih istraživanja” čiji je voditelj prof. Neralić, sudjeluje kao istraživač na znastvenom projektu CERGE-EI kojega financira Svjetska banka te je član hrvatskog matematičkog društva. Područja interesa su joj inferencijalna statistika za slučajne procese, primjena matematičke statistike i vjerojatnosti  u financijama, stohastička volatilnost, financijska ekonometrija te GARCH modeli u financijama. Dobitnica je nagrade “Mijo Mirković” za rad “Analiza tečaja EUR/HRK i vrednovanja opcija na tečaj na hrvatskom tržištu: NGARCH model kao alternativa modelu Blacka i Scholesa“.

     Predavanje je dr.sc. Posedel započela sa obrazloženjem potrebe za modeliranjem 2. momenta vremenske serije. Istaknula je također kako je u primjerima koje ćemo promatrati realnije koristiti promjenjivu varijancu jer promatramo cijene dionica, točnije njihove logaritamske prinose čija volatilnost može biti izuzetno dinamična. Prilikom modeliranja vremenskih serija promatramo uvjetno očekivanje i uvjetnu varijancu slučajne varijable X budući da uvjetujemo njihovo računanje na skup informacija dostupnih od trenutka t. Uvjetnu varijancu možemo modelirati na razne načine: usrednjenim povratima (promatranjem historijske volatilnosti), JP Morganovom mjerom rizika (eksponencijalno izglađivanje pomičnih prosjeka) te GARCH modelima za modeliranje varijance. Na GARCH modelu smo se najviše zadržali. Nakon objašnjenja temeljnih pretpostavki GARCH modela okrenuli smo se načinu njegova izračuna. Ključna prednost GARCH-a je u njegovoj lakoći izračuna, odnosno u relativno jednostavnoj metodi korištenoj pri prognoziranju. Najbolje ga je koristiti prilikom procjene kretanja cijena dioncia (jer uzima veliki niz podataka), no dr.sc. Posedel je istaknula kako bi bilo zanimljivo promatrati djelotvornost predviđanja varijance GARCH-om prilikom izrade makroekonomskih prognoza.

     Predavanje dr.sc. Posedel bilo je izuzetno ekonometrijskog karaktera što će zasigurno doprinjeti boljim i konzistentijim analizama projekta Investitor. Zahvaljujući održanom predavanju možemo reći da je naš analitički orijentirani projekt dobio dodatnu dimenziju!

Odgovori