Bodovanje

Bodovanje se ostvaruje na sljedeći način:

Prva, druga, treća i četvrta runda

  • Bodovanje prve runde bit će upola manje nego bodovanje u ostalim rundama zbog kraćeg trajanja runde
  • Druga, treća i četvrta runda boduju se jednako
  • Naglasak je na borbi svim metodama
  • Natjecatelji se rangiraju prema čistom prinosu
  • Prema postignutom rangu natjecateljima se dodjeljuju bodovi prema formuli:
  • Natjecatelji koji rundu završe sa stanjem računa manjim od $10,000 (početni iznos na početku runde) kažnjavaju se smanjivanjem bodova za 2 boda nakon dodjele bodova prema formuli iznad (broj bodova na kraju runde ne može biti manji od 0)
  • Ukupni broj bodova se računa kao: X=X1/2+X2+X3+X4 gdje je Xi broj bodova u i-toj rundi

 

Primjer:

Na natjecanju sudjeluje 1000 natjecatelja. Natjecatelj Marko je u prvoj rundi završio na 1. mjestu pa prema formuli ima X1=20, u drugoj je rundi završio na 34. mjestu pa prema formuli ima X2=13,59278908, u trećoj je rundi završio na 720. mjestu te prema formuli ima X3=2,9322702, a u zadnjoj četvrtoj rundi završio je na 104. mjestu pa je u toj rundi ostvario X4=11,27506631. Marko ima ukupno X = X1+X2+X3+X4 = 47.80012559 bodova.

Rezultat pojedine runde

Pobjednik svake pojedinačne runde je onaj natjecatelj koji je ostvario najveći prinos u toj rundi, tj. ostvario najveći broj bodova Xi, gdje je i broj te runde.

Završni rezultat

Ukupni poredak se dobiva na kraju natjecanja zbrajanjem svake runde X=X1+X2+X3+X4 za svakog pojedinog natjecatelja. Pobjednik je natjecatelj s najvećim ukupnim brojem bodova X.

Simulacija natjecanja (10 natjecatelja)

Poredak Ime Pozicija 1 Pozicija 2 Pozicija 3 Pozicija 4 X1 X2 X3 X4 X
1. NatjecateljF 3 3 3 2 17,8833 17,8833 17,8833 18,6420 72,2920
2. NatjecateljB 5 2 6 1 16,9587 18,6420 16,6356 20,0000 72,2363
3. NatjecateljC 8 7 1 3 16,1313 16,3646 20,0000 17,8833 70,3793
4. NatjecateljG 10 1 4 6 15,7436 20,0000 17,3588 16,6356 69,7379
5. NatjecateljA 2 5 7 4 18,6420 16,9587 16,3646 17,3588 69,3241
6. NatjecateljH 1 9 10 8 20,0000 15,9264 15,7436 16,1313 67,8013
7. NatjecateljJ 6 4 5 7 16,6356 17,3588 16,9587 16,3646 67,3177
8. NatjecateljI 9 6 2 10 15,9264 16,6356 18,6420 15,7436 66,9476
9. NatjecateljD 7 8 9 5 16,3646 16,1313 15,9264 16,9587 65,3811
10. NatjecateljE 4 10 8 9 17,3588 15,7436 16,1313 15,9264 65,1601