Uloga parlamenta u proračunskom procesu

     U srijedu 3. ožujka 2010. godine održano je prvo predavanje u ljetnom semestru akademske godine 2009./2010., organizirano od strane Financijskog kluba, kao potpora jednom od glavnih projekata Kluba – Javnim financijama. Predavanje na temu ”Predstavničko tijelo i proračun” održao je dr.sc. Vjekoslav Bratić, viši asistent na Institutu za javne financije i vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu na kolegiju Javne financije.

     Dr.sc. Vjekoslav Bratić diplomirao je i magistirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, dok je titulu doktora znanosti stekao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Dodatno se educirao na inozemnim institutima te je sudjelovao na raznim međunarodnim konferencijama i seminarima. Njegova primarna područja interesa su proračun i proračunski proces te odnos zakonodavne i izvršne vlasti u proračunskom procesu na lokalnoj i državnoj razini. Danas radi kao viši asistent na Institutu za javne financije gdje aktivno radi na znanstveno-istraživačkim projekima, objavljuje knjige i znanstvene radove.

     Na početku predavanja, dr.sc. Vjekoslav Bratić ukratko se predstavio te nam ispričao tijek svog akademskog obrazovanja. Kao uvod u prezentaciju i samu temu predavanja, pojašnjavao je ustrojstvo Vlade i Sabora te ulogu i zadaću Saborskog odbora. Budući da je predavanje bilo iznimno interaktivno i dinamično, gospodin Bratić je svaku priliku iskoristio da uključi studente i članove Kluba u raspravu te čuje njihovo mišljenje. Tijekom cijelog predavanja pokušavao je staviti događaje vezane uz hrvatske javne financije u novu perspektivu te se kritički osvrnuo na nedavne Vladine mjere. Iznio je podatke o posljedicama mjera koje nisu poznate široj javnosti te time kritizirao krivu percepciju javnosti o tim mjerama. Nakon toga osvrnuo se na sustav obrazovanja te time pokrenuo raspravu o potrebi i razlozima za besplatno obrazovanje u kojoj su studenti aktivno sudjelovali. Zatim je započeo sa službenim dijelom prezentacije pričajući o državnom ustrojstvu, prelasku Hrvatske sa polupredsjedničkog na parlamentarni sustav te o razlikama u ustrojstvu parlementa u razvijenim i zemljama u razvoju. Objasnio je i proračunski proces koji se sastoji od planiranja, donošenja, usvajanja i revizije te usporedio fazu planiranja proračunskog procesa u Hrvatskoj i inozemstvu. Nakon prvog dijela prezentacije predstavio nam je rezultate svoje doktorske dizertacije u kojoj je anketirao 47 zastupnika vezano za proračun i proračunski proces. Ključne probleme koje je identificirao vezano uz proračunski proces su nedostatak komunikacije s Vladom, nedisciplina u Odboru, vremensko i proračunsko ograničenje te neadkvatna raspodjela sredstava za rad zastupnika. Zatim je iznio mjere za poboljšanje zakonodavne faze proračunskog procesa kao uspostavljanje Proračunskog odbora za financije i proračun te unapređenje rada Odbora povećanjem kapaciteta i suradnje s nevladinim stručnjacima. Za kraj predavanja govorio je o problemima u transparentnosti lokalnih proračuna te kao neke naveo lošu financijsku situaciju, probleme vezane uz Zakon o radu, nestručnost i neobrazovanost lokalnih vjećnika te nedovoljna sredstva od fiskalne decentralizacije. Svoje iznimno zanimljivo, opušteno i interaktivno predavanje završio je vicem te nam dao savjete za daljnje obrazovanje i karijere.

Sažetak predavanja možete preuzeti ovdje.

Odgovori