Na ovoj stranici možete pogledati popis radnih članova Financijskog kluba, predsjedništva koje se sastoji od tri člana te nadzornog odbora koje se sastoji također od tri člana. Klub trenutno broji 67 aktivna člana koji doprinose svojim radom.

Nadzorni odbor

Ćurković Marko
Matošec Marina
Primorac Marko

Predsjedništvo

Aleksandra Lovrić
Viktor Novak
Ante Primorac

Aktivni članovi

Bago, Josip
Balenović, Karlo
Banić, Frane
Baraka, Karla
Begović, Ana Marija
Borovac, Jure
Brezović, Andrea
Brnardić, Suzana
Bubalo, Daria
Čobanov, Ivana
Čuljak, Denis
Drakulić, Tina
Findri, Matej
Grabovac, Ivana
Grlić, Laura
Jurić, Karlo
Karabaić, Daria
Krga Kartofil, Dominik
Lehpamer, Valentina
Logožar, Tea
Lovrić, Aleksandra
Markotić, Štefan
Mašić, Ognjen
Mileta, Karlo
Milinković, Filip
Mitrović, Katarina
Muhadri, Laureta
Nađ, Tihana
Nevistić, Josip Juraj
Novak, Viktor
Oreški, Patricija
Ostrički, Leonarda
Ožić Bašić, Tanja
Palić, Jelena
Pandak Maček, Fran
Perica, Andrea
Primorac, Ante
Sabol, Maja
Seder, Ivana
Skrbin, Katarina
Stantić, Ljudevit
Škevin, Jurica
Škrlec, Ana
Tandara, Antonio
Trčak, Tin
Vrlec, Filip
Vukušić, Dominik
Vugić – Sakal, Dominik
Žignić, Lucija