Na ovoj stranici možete pogledati popis radnih članova Financijskog kluba, predsjedništva koje se sastoji od tri člana te nadzornog odbora koje se sastoji također od tri člana. Klub trenutno broji 87 aktivnih članova koji doprinose svojim radom.

Nadzorni odbor

Ćurković Marko
Matošec Marina
Primorac Marko

Predsjedništvo

Aleksandra Lovrić
Viktor Novak
Ante Primorac

Aktivni članovi

Bago, Josip
Balenović, Karlo
Banić, Frane
Baraka, Karla
Barišić, Patrik
Barišin, Tin
Beara, Luka
Begović, Ana Marija
Bilandžić, Ivan
Bilandžija, Josip
Boldin, Ivan
Borovac, Jure
Brezović, Andrea
Brnadić, Suzana
Bubalo, Daria
Burić, Luka
Cecelja, Filip
Čavar, Katarina
Čobanov, Ivana
Čujić, Borna
Čuljak, Denis
Delija, Lucija
Drakulić, Tina
Filić, Josipa
Findri, Matej
Grabovac, Ivana
Grgić, Gabrijel
Grlić, Laura
Halužan, Josip
Ivankić, Dijana
Jankov, Mario
Janječić, Matija
Jurić, Karlo
Karabaić, Daria
Karažija, Fran
Katić, Luka
Kosovec, Danijel
Krga Kratofil, Dominik
Kučko, Karlo
Lehpamer, Valentina
Levarda, Ivan
Logožar, Tea
Lončarević, Sara
Lovrić, Aleksandra
Maček, Filip
Marić, Iva
Markotić, Štefan
Martek, Ariana
Mašić, Ognjen
Mileta, Karlo
Milinković, Filip
Miljak, Josipa
Mitrović, Katarina
Mrkonjić, Zrinka
Muhadri, Laureta
Nađ, Tihana
Nevistić, Josip Juraj
Novak, Viktor
Njegovec, Hrvoje
Ocvirek, Karolina
Orlović, Zrinka
Ostrički, Leonarda
Ožić Bašić, Tanja
Palić, Jelena
Palić, Josip
Pandak Maček, Fran
Perica, Andrea
Primorac, Ante
Puljić, Stjepan
Sabol, Maja
Seder, Ivana
Skrbin, Katarina
Sonarić, Ivan
Stantić, Ljudevit
Šarić, Ana- Marija
Šegović, Bruno
Škevin, Jurica
Škrlec, Ana
Tandara, Antonio
Trčak, Tin
Troha, Ernest
Vrlec, Filip
Vugić – Sakal, Dominik
Vugrinec, Tina
Vukušić, Dominik
Zeljko, Luka
Žignić, Lucija