Na ovoj stranici možete pogledati popis radnih članova Financijskog kluba, predsjedništva koje se sastoji od tri člana te nadzornog odbora koje se sastoji također od tri člana. Klub trenutno broji 98 aktivnih članova koji doprinose svojim radom.

Nadzorni odbor

Ćurković Marko
Matošec Marina
Primorac Marko

Predsjedništvo

Tina Drakulić
Viktor Novak
Ante Primorac

Aktivni članovi

Bago, Josip
Balenović, Karlo
Bandalo, Iva
Banić, Frane
Barišić, Patrik
Barišin, Tin
Beara, Luka
Begović, Ana Marija
Beraković Hana
Bilandžija, Josip
Boldin, Ivan
Borovac, Jure
Brezović, Andrea
Brnadić, Suzana
Bubalo, Daria
Buden, Dario
Burić, Luka
Cavaliere Lokas, Luka
Cecelja, Filip
Čavar, Katarina
Čobanov, Ana
Čobanov, Ivana
Ćosič, Tea
Crneković, Karlo
Čujić, Borna
Čuljak Denis
Delija, Lucija
Drakulić, Tina
Dumančić, Marcela
Filić, Josipa
Findri, Matej
Gracin, Antonio
Grgić, Gabrijel
Grlić, Laura
Halužan, Josip
Ibrahimpašić Ajla
Išek, Valentina
Ivankić, Dijana
Jajetić, Daniel
Janječić, Matija
Jankov, Mario
Jažić, Ivan
Jovičić, Irena
Jurić, Karlo
Karažija, Fran
Katić, Luka
Kosovec, Danijel
Kučko, Karlo
Levarda, Ivan
Logožar, Tea
Lončarević, Sara
Maček, Filip
Martek, Ariana
Mileta, Karlo
Miljak, Josipa
Mitrović, Katarina
Mrkonjić, Zrinka
Muhardi, Laureta
Nađ, Tihana
Nevistić, Josip Juraj
Nikpalj, Sara
Njegovec, Hrvoje
Novak, Viktor
Ocvirek, Karolina
Orlović, Zrinka
Ostrički, Leonarda
Ožić Bašić, Tanja
Palić, Jelena
Palić, Josip
Pandak Maček, Fran
Perica, Andrea
Primorac, Ante
Puljić, Stjepan
Rebić, Pave
Sabol, Maja
Skrbin, Katarina
Sonarić, Ivan
Sporiš, Ivan
Stantić, Ljudevit
Šarić, Ana- Marija
Šegović, Bruno
Škevin, Jurica
Škrlec, Ana
Tandara, Antonio
Tomašić, Luka
Trčak, Tin
Troha, Ernest
Vidović, Tomislav
Vrlec, Filip
Vučić, Josip
Vugić – Sakal, Dominik
Vugrinec, Tina
Vukušić, Dominik
Vušak Bruno
Zeljko, Luka
Žignić, Lucija
Zubanović, Robert