Na ovoj stranici možete pogledati popis radnih članova Financijskog kluba, predsjedništva koje se sastoji od tri člana te nadzornog odbora koje se sastoji također od tri člana. Klub trenutno broji 98 aktivnih članova koji doprinose svojim radom.

Nadzorni odbor

Ćurković Marko
Matošec Marina
Primorac Marko

Predsjedništvo

Dario Buden
Mario Jankov
Viktor Novak

Aktivni članovi

Balenović, Karlo
Barišić, Patrik
Barišin, Tin
Beara, Luka
Begović, Ana Marija
Beraković, Hana
Boldin, Ivan
Borovac, Jure
Brnadić, Suzana
Bubalo, Daria
Burić, Luka
Cavaliere Lokas, Luka
Cecelja, Filip
Čobanov, Ana
Ćosič, Tea
Čujić, Borna
Drakulić, Tina
Filić, Josipa
Gracin, Antonio
Halužan, Josip
Ibrahimpašić, Ajla
Išek, Valentina
Ivankić, Dijana
Jažić, Ivan
Jurić, Karlo
Karažija, Fran
Katić, Luka
Kosovec, Danijel
Kučko, Karlo
Levarda, Ivan
Miljak, Josipa
Mrkonjić, Zrinka
Nađ, Tihana
Nikpalj, Sara
Njegovec, Hrvoje
Ostrički, Leonarda
Ožić Bašić, Tanja
Palić, Jelena
Primorac, Ante
Rebić, Pave
Sonarić, Ivan
Sporiš, Ivan
Šegović, Bruno
Tomašić, Luka
Troha, Ernest
Vranješ, Tin
Vrbanić, Filip
Vučić, Josip
Vugić – Sakal, Dominik
Vugrinec, Tina
Vukušić, Dominik
Vušak, Bruno
Zeljko, Luka
Zubanović, Robert