Na ovoj stranici možete pogledati popis radnih članova Financijskog kluba, Predsjedništva koje se sastoji od tri člana te Nadzornog odbora koje se sastoji od također tri člana. Klub trenutno broji 85 aktivnih članova koji doprinose svojim radom.

Nadzorni odbor

Ćurković Marko
Matošec Marina
Primorac Marko

Predsjedništvo

Dario Buden
Mario Jankov
Viktor Novak

Aktivni članovi

Andabak, Andrea
Anić, Karlo
Bagarić, Ernest
Balenović, Karlo
Barišić, Patrik
Barišin, Tin
Beara, Luka
Begović, Ana Marija
Benčić, Josip
Benko, Lucija
Beraković, Hana
Bjedov, Borna
Blažeka, Damjan
Boldin, Ivan
Borić, Juraj
Borovac, Jure
Bubalo, Daria
Burić, Luka
Cavaliere Lokas, Luka
Cecelja, Filip
Cvitković, Marko
Čemerika, Irena
Čobanov, Ana
Čujić, Borna
Ćosić, Tea
Drakulić, Tina
Drašković, Vjeran
Filić, Josipa
Galić, Martina
Gracin, Antonio
Grgić, Roko
Halužan, Josip
Ibrahimpašić, Ajla
Išek, Valentina
Ivankić, Dijana
Jažić, Ivan
Jurić, Karlo
Kapulica, Mateo
Karažija, Fran
Katić, Luka
Kosovec, Danijel
Kučko, Karlo
Lažeta, Luka
Levarda, Ivan
Lončarević, Sara
Martek, Ariana
Majdak, Franko
Marinić, Matea
Mickovski, Jan
Miljak, Josipa
Nađ, Tihana
Nagradić, Bruno
Nikpalj, Sara
Njegovec, Hrvoje
Obradović, Ante
Ognjenović, Kristian
Ostrički, Leonarda
Ožić Bašić, Tanja
Palić, Jelena
Pavić, Marin
Pavelić, Mate
Poznić, Adrian
Primorac, Ante
Rebić, Pave
Slovic, Tin
Sonarić, Ivan
Sovulj, Luka
Sporiš, Ivan
Stipić, Dino
Šegović, Bruno
Štetić, Matej
Tomašić, Luka
Vranješ, Tin
Vrbanić, Filip
Vugić – Sakal, Dominik
Vugrinec, Tina
Vukušić, Dominik
Vušak, Bruno
Zovak, Trpimir
Zrilić, Ana
Zubanović, Robert