FK Profitability score: Mjerimo profitabilnost hrvatskih poduzeća

Score-logo3

Ponekad je teško u šumi mogućih pokazatelja profitabilnosti pronaći put do ocjene da li je neko poduzeće više, ili manje profitabilno u odnosu na konkurenta iz svoje djelatnosti. Pitanje je u kojoj je mjeri korisno uspoređivanje po pojedinačnim pokazateljima bez uzimanja u obzir šire slike do koje dolazimo istovremenim kombiniranjem više pokazatelja od kojih svaki ima svoj ponder/vrijednosni udio u ukupnoj ocjeni. Stoga se odjel Financijskog menadžmenta ove godine posvetio kreiranju scoring modela kojim će se doći do odgovora koje je poduzeće unutar određene djelatnosti najbolje s aspekta profitabilnosti.

Rezultati: finance.hr/score 

Za odabir i izračun financijskih pokazatelja smo koristili bilancu i RDG, a u obzir je uzeto 10 financijskih pokazatelja: ROA, ROE, prosječna godišnja stopa rasta (CAGR), promjena profita, novčani ciklus u danima, marža bruto operativnih zarada, operativna profitna marža, neto marža, ekonomičnost prodaje i povrat na uposleni kapital. Kao što je prethodno spomenuto, svaki pokazatelj ima svoj ponder, a u slučaju povrata na imovinu (ROA), on iznosi 15%. Unutar svakog pokazatelja postoje četiri kvalitete pokazatelja (četiri razreda) na temelju kojih se dodjeljuje broj bodova od mogućih 15,00 za povrat na imovinu (ROA). Radi detaljnijeg uvida u objašnjenje svih pokazatelja, njihovih pondera i razreda kvalitete pokazatelja te dinamičke i statičke komponente, molim vas da posjetite našu web stranicu finance.hr/score i skinete pdf datoteku „O projektu“ u kojoj ćete pronaći sve tehničke stvari vezane uz izradu scoring modela.

FK Profitability Score smo primijenili na 11 djelatnosti koje smo odabrali uz pomoć priloga poslovnog tjednika Lider; „Zlatna bilanca 2013“. Navedene djelatnosti su: upravljanje i savjetovanje, hoteli i restorani, prehrambena industrija, poljoprivreda, lov i ribarstvo, telekomunikacije i pošta, električni strojevi, trgovina, građevina, metali i metalni proizvodi, kemijska industrija te nafta, naftni derivati i plin. Način selekcije poduzeća iz svake djelatnosti je bio prema visini prihoda pa je, ovisno o tipu djelatnosti i broju raspoloživih podataka, uzimano u obzir top 10/15/20 poduzeća iz djelatnosti. Zanimljivo je da je jedino u djelatnosti Telekomunikacije i pošta vodeće poduzeće prema prihodima (HT d.d.) istovremeno i pobjednik u našem Scoru. Radi detaljnijeg uvida u ostale pobjednike FK Profitability Scora, molim vas da se uputite na našu web stranicu i da skinete .xls datoteku u kojoj ćete pronaći ostale pobjednike FK Profitability Scora.

Zaključno, želio bih se zahvaliti Lani, Luki, Davidu, Josipu, Mislavu, Vici, Svenu i Marku što su uložili svoje vrijeme i trud kako bi ovaj projekt završili, kolegi iz Kluba Franu Petrinoviću koji je predložio ime projekta koje nam se odmah svidjelo, ali i kolegi Branimiru Kovačiću Iz Bisnoda d.o.o. koji je svojim savjetima projekt učinio boljim.

Voditelj projekta, Darko Petrinec
darko.petrinec@finance.hr