Analiza farmaceutske industrije

FARMACEUTSKA INDUSTRIJA

KLASIFIKACIJA INDUSTRIJE

Prema GICS metodologiji, sektor [35] Zdravstvena skrb obuhvaća dvije skupine industrija: skupina [3510] Zdravstvena oprema i usluge i skupina [3520] Farmaceutika, biotehnologija i životne znanosti.

Skupina [3520] Farmaceutika, biotehnologija i životne znanosti uključuje 3 industrije:

  • [352010] Biotehnlogija
  • [352020] Farmaceutika
  • [352030] Alati i usluge životnih znanosti.

 

Mi se u ovoj analizi fokusiramo konkretno na Farmaceutsku industriju [352020] koja uključuje sve kompanije koje se bave istraživanjem, razvojem i proizvodnjom lijekova. Kompanije koje pripadaju ovoj industriji mogu proizvoditi i veterinarske lijekove.

Referentni indeks za ovu industriju je S&P Pharmaceuticals Select Industry Index.

KOMPONENTE INDUSTRIJE

S&P Pharmaceuticals Select Industry Index

S&P Pharmaceuticals indeks uključuje 49 komponenti iz farmaceutske industrije, a ukupna tržišna kapitalizacija iznosi 1383 milijardi USD.

Kada govorimo o najznačajnijim komponentama S&P indeksa koji sam spomenula, ističu se kompanije:

PERFORMANSE INDUSTRIJE

Uspoređujući kretanje S&P Pharmaceuticals indeksa s kretanjem tržišta, koje je predstavljeno S&P Composite 1500 indeksom, vidljiva je korelacija. Analiziramo li posljednjih 10 godina, možemo primjetiti da su povrati farmaceutske industrije billi volatilniji od povrata cjelokupnog tržišta, ali je tržište ukupno bilo uspješnije. Najveći rast industrije zabilježen je u razdoblju 2013. – 2016. godine nakon čega počinje period stagnacije. Zaostajanje farmaceutske industrije za ukupnim tržištem posebno se očitovalo posljednjih pet godina kada je povrat farmaceutske industrije iznosio 3.91%, dok je povrat na S&P Composite 1500 indeks iznosio čak 15.00%.

Promatramo li performanse industrije u kratkom roku, vidimo da je ona posljednjih godinu dana ostvarila visok povrat od 18.26%, međutim to je više nego dvostruko manje od povrata cjelokupnog tržišta. Razloge za podbacivanje farmaceutske industrije u odnosu na cjelokupno tržište možemo tražiti u činjenici da su samo malobrojne kompanije uspjele razviti cjepivo za koronavirus, dok ostali nisu bili uspješni ili čak nisu niti pokušavali. Također, nesvakidašnje okolnosti smanjile su posjete doktoru, što je rezultiralo smanjenom potrošnjom lijekova, a sve skupa dovelo je do razočaravajućih rezultata za većinu farmaceutskih kompanija.

PRINOSI NA INDEKSE (Apr 30, 2021) 1 MTH 3 MTH YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year
S&P Pharmaceuticals Select Industry Index -2.01% -4.93% -5.17% 18.26% 7.84% 3.91% 9.24%
S&P Composite 1500 5.10% 12.82% 11.95% 45.49% 16.12% 15.00% 11.74%

Izvor:S&P Pharmaceuticals Select Industry Index – S&P Dow Jones Indices

Utjecaji na industriju

COVID-19

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je 11. ožujka 2020. novu koronavirusnu bolest (COVID-19) okarakterizirala kao globalnu pandemiju. Ta je pandemija imala velike učinke na zdravstveno tržište, a posebice na farmaceutski sektor. COVID-19 ubrzava promjene u globalnom gospodarstvu i prisiljava javni i privatni zdravstveni sustav da se prilagode i inoviraju u kratkom razdoblju.

Kratkoročni utjecaji pandemije COVID-19 uključuju promjene potražnje, revizije propisa, promjene procesa istraživanja i razvoja te pomak prema telekomunikacijama i telemedicini.

Povećana hospitalizacija, učestalost upale pluća povezane s COVID-19 i povećana potražnja za smještajem pacijenata na respiratore pridonose nedostatku lijekova na recept. Također, pandemija je uzrokovala povećanu potražnju za lijekovima među građanima, što se naziva “paničnom kupnjom”, a može uzrokovati povremeni nedostatak na tržištu, posebice za lijekove za kronične bolesti. Istraživanja su pokazala da je procijenjena potražnja na svjetskom farmaceutskom tržištu porasla 8,9%. Istraživanje u SAD-u pokazalo je da se od 13. do 21. ožujka 2020. prodaja lijekova za astmu povećala za 65%, a lijekova za dijabetes tipa 2 za 25%. Prema istraživanju u SAD-u tijekom prva tri tjedna ožujka 2020. prosječni potrošački promet u trgovinama Walgreensa povećao se za 12,3% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, u CVS trgovinama 10,7%.

Kina i Indija glavni su dobavljači svjetskih zaliha aktivnih farmaceutski sastojaka (API – active pharmaceutical ingredients), ključnih polaznih materijala (KSM – key starting materials) kao i gotovih lijekova. U vrijeme kada je njihovo stanovništvo i radnici pogođeno bolešću posljedično se usporava proizvodnja, a to pridonosi nestašici i porastu cijena osnovnih lijekova na recept, uključujući antibiotike.

I na globalnoj i na lokalnoj razini, zbog predostrožnosti socijalnog distanciranja, marketinške kampanje zdravstvenih proizvoda preusmjeravaju se prema telekomunikacijama u promotivne svrhe, ali i podrška pacijentima na daljinu. U SAD-u se broj pacijenata koji su posjetili liječničke ordinacije ili klinike smanjio za 70 do 80%.

 

Dugoročni utjecaji na farmaceutsku industriju na globalnoj i lokalnoj razini koji se mogu očekivati su usporavanje rasta industrije, odgode i kašnjenja odobravanja lijekova, pomicanje prema samodostatnosti u lancu opskrbe farmaceutskim proizvodima i trend promjene u potrošnji proizvoda na zdravstvenom tržištu zajedno s etičkom dilemom.

Pandemija koronavirusa rezultirala je ekonomskim usporavanjem u mnogim zemljama, a to dovodi do usporavanja rasta farmaceutske industrije, koje su osjetljive na gospodarski rast zemlje. Ovo usporavanje rasta tržišta najviše uzrokuje ulazak novih lijekova na tržište te mijenjanje prioriteta portfelja farmaceutskih poduzeća. Pandemija je preusmjerila znanstvenike i odjele istraživanja i razvoja u farmaceutskim poduzećima stavljajući im fokus na koronavirus te inovacije vezane za njegovo suzbijanje tj. zaustavljanje širenja bolesti.

Vlade mnogih zemalja trebale su razmotriti samodostatnost u opskrbnom lancu i najavile su propise kako bi se izbjegla nestašica u takvoj krizi. U ožujku 2020. Europska komisija objavila je novu smjernicu koja se odnosi na izravna strana ulaganja i slobodno kretanje kapitala iz trećih zemalja; navodeći da strana ulaganja, posebno ona koja imaju utjecaj na tržište zdravstva, u Europskoj uniji moraju biti podvrgnuta procjeni rizika kako bi se izbjegao bilo kakav štetan utjecaj na sposobnost EU da pokrije zdravstvene potrebe svojih građana.

Još neki značajni trendovi i utjecaji na farmaceutsku industriju su:

  • Rast cijena – Nove lijekove sve je teže, ali i skuplje proizvesti. Recentna istraživanja pokazuju da medijalni trošak razvoja i proizvodnje novog lijeka trenutno iznosi 985.3 milijuna USD. Usporedimo li te podatke s prethodnim godinama, vidljivo je da trošak razvoja lijeka raste po stopi od 10% godišnje. Posljedica toga je povećanje cijena lijekova za potrošače.
  • Smanjena potražnja za receptnim lijekovima – Skupi lijekovi nedostupni su brojnim kućanstvima s nižim prihodima. Farmaceutske tvrtke moraju postati svjesnije troškova i usredotočiti se na snižavanje cijena kako bi potaknule potražnju.
  • Telemedicina – Fizička interakcija između pacijenta i liječnika bio je tradicionalni oblik liječenja i marketinga. Međutim, pandemija je izmijenila poznate modele. Tako je 2020. godine iznjedrila nove trendove kao što je telemedicina sa softverskim alatima koji omogućuju liječnicima daljinsko pružanje zdravstvenih usluga pacijentima.
  • Digitalna transformacija – trend koji će svakako utjecati na budućnost industrije, a uključuje proizvode poput digitalnih pilula, nosivih senzora, aplikacija dizajniranih za pružanje informacija o našem zdravstvenom stanju u stvarnom vremenu.

 

Analiza porterovih 5 sila

Snaga postojeće konkurencije

Farmaceutska poduzeća globalno ostvaruju prodaju više od 1 bilijuna dolara. Vrlo je velika važnost intelektualnog vlasništva što rezultira jakom konkurencijom za kvalitetnim stučnjacima tj. visokoobrazovanim i iskusnim radnicima i znanstvenicima. Značajnost kvalitetnog kadra bitno je i zbog povjerljivosti podataka raznih istraživanja na kojima kontinuirano rade. U industriji je vidljiv trend spajanja poduzeća te pripajanja manjih poduzeća koje imaju obećavajuća istraživanja ili nove lijekove.

 

Pregovaračka snaga dobavljača

Zbog velikog broja dobavljača, njihova moć pregovaranja je vrlo niska. Dobavljači nude sirovine za proizvodnju lijekova, opremu za proizvodnju i istraživanja te ambalažu. Kvaliteta i cijena većine je približno jednaka pa ne mogu pojedinačno značajno utjecati na tržišnu cijenu. U farmaceutskoj industriji prisutne su i vertikalne integracije tj. slučajevi kada farmaceutsko poduzeće preuzima primjerice dobavljača kemijskih sirovina. Takve integracije dodatno smanjuju pregovaračku snagu dobavljača, a omogućuju brži rast i niže troškove poslovanja.

 

Pregovaračka snaga kupaca

Pregovaračka snaga kupaca u farmaceutskoj industriji je srednje slaba. Patenti novih lijekova traju određeni broj godina, što proizvođaču omogućuje da diktira cijene za to vremensko razdoblje. Nakon toga započinje generička proizvodnja i cijene postaju konkurentnije. Veliki kupci, poput bolnica, posjeduju određenu pregovaračku moć, ali pojedinačni kupci je imaju vrlo malo ili nimalo. Drugi faktor je ime i snaga marke što dodatno smanjuje pregovaračku moć kupaca. Međutim, kupci danas imaju pristup internetu koji im omogućuje daljnje istraživanje lijekova uz recepte svojih liječnika, što im ipak dijelom daje određenu pregovaračku moć.

 

Prijetnja novih ulazaka

Novim poduzećima je vrlo teško ući u farmaceutsku industriju zbog visokih troškova uspostave proizvodnog pogona, istraživanja i razvoja, marketinške prodaje, ali i distribucijskih mreža. Također, potrebno je zapošljavanje obrazovanog, kvalificiranog i iskusnog osoblja. Postoji visok rizik povrata ulaganja ako poduzeće ne uspije proizvesti potrebne nove lijekove na vrijeme. Postojeći sudionici na tržištu imaju razvijenu ekonomiju razmjera koja im osigurava profitabilnost. Prijetnja ulaska novih konkurenata niska je i zbog dugotrajnog postupka odobrenja regulatornih tijela. Potrebno je vrijeme da se stekne povjerenje prema novom poduzeću tj. marki, a poznato je da većina kupaca odabire marke ljekova koje su već isprobali. Novi sudionik teško može u kratkom roku razviti distribucijski kanal i ugovoriti posao s liječnicima i ljekarnama. Još jedan od razloga niske prijetnje potencijalnih konkurenata je to što je većina lijekova patentirana pa će novi sudionik morati početi od nule.

 

Prijetnja od supstituta

Lijekovi nemaju prijetnje od supstituta sve dok su u patentnom razdoblju, ali kad istekne patentna zaštita pojavljuju se generičke jeftinije verzije. Kako se broj lijekova i marki neprestano povećava na današnjem tržištu, uobičajeno je da se zamijeni generički lijek ili drugu marku umjesto propisane marke ako propisana nije dostupna. Za bilo koje stanje mogu postojati brojni lijekovi, od kojih su neki vjerojatno uvedeni nedavno, mogu biti skuplji i pogrešno djeluju bolje od ranijih poznatih lijekova za istu bolest. Također, postoje brojni pripravci alternativne medicine, npr. homeopatski, ayurveda, biljni lijekovi, akupunktura, kiropraktika itd.

 

 

 

ANALIZA PODUZEĆA

Johnson & Johnson

 

Income Statement (USD mn) 2018 2019 2020
Net revenue 81,581 82,059 82,584
EBITDA 25,933 24,655 23,929
Depreciation/Amortization 6,929 7,009 7,231
EBIT 19,004 17,646 16,698
Net income 15,297 15,119 14,714
Balance Sheet (USD mn) 2018 2019 2020
Total assets 152,954 157,728 174,894
Shareholders’ equity 59,752 59,471 63,278
Interest bearing debt 30,480 27,696 35,266
short-term 2,796 1,202 2,631
long-term 27,684 26,494 32,635
Cash and cash equivalents 18,107 17,305 13,985
Net debt 12,373 10,391 21,281
Cash Flow Statement (USD mn) 2018 2019 2020
Cash flow from operating activities 22,201 23,416 23,536
Cash flow from investing activities -3,167 -6,194 -20,825
Cash flow from financing activities -18,510 -18,015 -6,120
Ratios 2018 2019 2020
Sales growth 6.70% 0.60% 0.60%
EBITDA Margin 31.79% 30.05% 28.98%
EBIT Margin 23.29% 21.50% 20.22%
Gearing (Net debt/Equity) 0.21x 0.17x 0.34x
Net debt/EBITDA 0.48x 0.42x 0.89x
Equity ratio 39.07% 37.70% 36.18%

 

Profil poduzeća

Johnson & Johnson američka je multinacionalna kompanija sa sjedištem u New Brunswicku, New Jersey osnovana 1886. godine. Razvija i proizvodi medicinske uređaje, farmaceutske proizvode i ostale potrošačke proizvode. Njezine dionice sastavni su dio Dow Jones Industrial Average, a nalazi se na 37. mjestu liste Fortune 500 najvećih američkih korporacija za 2018. godinu po ukupnom prihodu.

Kreditni rejting i izgledi

Johnson & Johnson jedna je od najvrjednijih svjetskih tvrtki i jedna je od samo dvije američke tvrtke koja ima glavnu kreditnu ocjenu AAA, višu od one američke vlade. Agencija za ocjenjivanje kreditnih rejtinga Moody’s ocijenila je u kolovozu 2020. godine Johnson & Johnson s rejtingom Aaa. S&P Global Ratings revidirao je krajem listopada 2020. godine izglede za rejting tvrtke Johnson & Johnson na negativan i potvrdio kreditnu ocjenu izdavatelja AAA nakon što je poduzeće povećalo zakonsku rezervu za 1,5 milijardi dolara. Izgledi za rejting tvrtke promijenjen su u negativne nakon što je poluga (zaduženost) dosegla najvišu razinu u posljednjih 15 godina.

ESG rejting

ESG rejting ocjenjuje tri ključna područja koja bi se trebala uzeti u obzir prilikom mjerenja održivosti, etičnosti i društveno odgovornog poslovanja pojedine kompanije ili investicije. ESG je akronim za ekološko društveno i korporativno upravljanje. Sva tri faktora pokrivaju širok spektar pitanja koja se u financijskom dijelu analize jednostavno teško kvantificiraju.

Prema S&P-u Johnson & Johnson u 2020. godini imao je ESG rejting 60, a prethodne godine 66. Kompanija je u ekološkom i društvenom aspektu bolja od prosjeka industrije, a u korporativnom upravljanju je na razini prosjeka. Najbolju ocjenu imaju za podkategorije izrade strategije o utjecaju na klimatske promjene te za privlačenje i zdržavanje ljudskog kapitala.

 

 

AstraZeneca

 

INCOME STATEMENT (USD mn) 2018 2019 2020
Net Sales 21,049 23,565 25,890
EBITDA 7,140 6,686 8,301
Depreciation/Amortization 3,753 3,762 3,149
EBIT 3,387 2,924 5,152
Net Profit 2,155 1,335 3,196
BALANCE SHEET 2018 2019 2020
Total assets 60,651 61,377 66,729
Shareholders’ equity incl minorities 14,044 14,596 15,638
Minority interest 1,576 1,469 16
Shareholders’ equity 12,468 13,127 15,622
Interest bearing debt 19,113 17,552 19,699
short-term 1,754 1,822 2,194
long-term 17,359 15,730 17,505
Cash and cash equivalents 4,831 5,369 7,832
Net debt 14,282 12,183 11,867
CASH FLOW STATEMENT 2018 2019 2020
Cash flow from operating activities 2,618 2,969 4,799
Cash flow from investing activities 963 -657 -285
Cash flow from financing activities -2,044 -1,765 -2,203
RATIOS 2018 2019 2020
Sales growth 4.45% 11.95% 9.87%
EBITDA margin 33.92% 28.37% 32.06%
EBIT margin 16.09% 12.41% 19.90%
Gearing (Net debt/equity) 1.14x 0.92x 0.76x
Net debt/EBITDA (x) 2.00x 1.82x 1.43x
Equity ratio (incl. minorities) 23.16% 23.78% 23.44%
Equity ratio (excl. minorities) 20.56% 21.39% 23.41%

Profil poduzeća

AstraZeneca Plc je britansko-švedska multinacionalna farmaceutska i biotehnološka holding kompanija sa sjedištem u Cambridge Biomedical Campusu u Cambridgeu u Engleskoj. Bavi se istraživanjem, razvojem i proizvodnjom farmaceutskih proizvoda, a proizvodi i komercijalizira lijekove za bolesti iz područja gastroenterologije, kardiovaskularnog sustava, neuroznanosti, respiratorne, onkološke i zarazne bolesti.  AstraZeneca ima primarnu kotaciju na Londonskoj burzi i sastavni je dio FTSE 100 indeksa. U zadnje vrijeme najpoznatiji su po svom sudjelovanju u razvoju cjepiva Oxford-Astrazeneca COVID-19.

Kreditni rejting i izgledi

Agencija za ocjenjivanje kreditnih rejtinga Moody’s ocijenila je u prosincu 2020. godine AstraZeneca s rejtingom A3 na koji su spustili krajem 2015. godine. Fitch Ratings ocijenio je rejting kompanije s BBB+. S&P Global Ratings potvrdio je dugoročni kreditni rejting BBB+ AstraZenece i revidirao izglede sa stabilnih na pozitivne na temelju snažnog poboljšanja operativnih performansi budući da doživljava dugoročni i održivi pozitivan trend zasnovan na snažnom učinku lijekova protiv raka Tagrisso, Lynparza i Imfinzi, kao i na lijekovima za srce Farxiga – četiri nedavna proizvoda s velikim potencijalom prihoda od preko 3 milijarde dolara svaki. Rejting agencija očekuje da će Tagrisso posebno ostvariti 6 milijardi dolara prihoda do 2022. Godine.

ESG rejting

ESG ocjena (Environment, Social and Governance Risk Ratings) za AstraZeneca u 2020. iznosila je 81, jednako kao i prethodne dvije godine. U sve tri glavne kategorije ima višu ocjenu od prosjeka industrije. Najbolji rezultat imaju za izradu strategije poboljšanja pristupa lijekovima i ostalim farmaceutskim i medicinskim proizvodima te strategije o utjecaju na klimatske promjene.

 

 

Pfizer

INCOME STATEMENT (USD mn) 2018 2019 2020
Net Sales 40,825 41,172 41,908
EBITDA 18,262 23,692 13,723
Depreciation/Amortization 6,150 5,795 4,777
EBIT 12,112 17,897 8,946
Net Profit 11,153 16,273 9,616
BALANCE SHEET 2018 2019 2020
Total assets 159,422 167,594 154,229
Shareholders’ equity incl minorities 63,758 63,447 63,473
Minority interest 351 303 235
Shareholders’ equity 63,407 63,143 63,238
Interest bearing debt 41,740 52,150 39,836
short-term 8,831 16,195 2,703
long-term 32,909 35,955 37,133
Cash and cash equivalents 1,139 1,121 1,784
Net debt 40,601 51,029 38,052
CASH FLOW STATEMENT 2018 2019 2020
Cash flow from operating activities 15,827 12,588 14,403
Cash flow from investing activities 4,525 -3,945 -4,271
Cash flow from financing activities -20,441 -8,485 -9,649
RATIOS 2018 2019 2020
Sales growth 5,36% 0.85% 1.79%
EBITDA margin 44.73% 57.54% 32.75%
EBIT margin 29.67% 43.47% 21.35%
Gearing (Net debt/equity) 0,64x 0,80x 0,60x
Net debt/EBITDA (x) 3,43x 4,08x 2,94x
Equity ratio (incl. minorities) 39.99% 37.86% 41.16%
Equity ratio (excl. minorities) 39.77% 37.68% 41.00%

 

 

Profil poduzeća

Pfizer Inc. globalna je istraživačka biofarmaceutska tvrtka. Tvrtka se bavi otkrivanjem, razvojem i proizvodnjom zdravstvenih proizvoda. Njegov globalni portfelj uključuje lijekove i cjepiva. Kompanija svojim komercijalnim poslovanjem upravlja kroz dva poslovna segmenta: Pfizer Innovative Health (IH) i Pfizer Essential Health (EH). IH se fokusira na razvoj i komercijalizaciju lijekova i cjepiva. EH uključuje legacy brendove, markirane generičke lijekove, generičke sterilne proizvode za injekcije, biosimilare i infuzijske sustave. EH također uključuje organizaciju za istraživanje i razvoj (R&D), kao i posao ugovorne proizvodnje. Njegove marke uključuju Prevnar 13, Xeljanz, Eliquis, Lipitor, Celebrex, Pristiq i Viagra.

Kreditni rejting i izgledi

S&P Global Ratings i Moody’s u studenom su snizili ocjenu Pfizeru nakon uspješnog izdvajanja jedinice za generičke lijekove Upjohn.

Rejting agencije smatraju da su izgledi za Pfizer stabilni. Očekuje se da će kompanija u budućnosti bilježiti jednoznamenkasti rast, snažnu EBITDA maržu i umjerenu razinu akvizicija. Moody’s očekuje sličan rast prihoda, kao i visoku razinu gotovine te omjer duga prema EBITDA-i između 2,5x i 3,0x.

Uspkros izdvajanju navedene jedinice Upjohn čime Pfizer gubi na diverzifikaciji, Fitch’s ratings je zadržao ocjene nepromjenjenima. U ovoj agenciji smatraju da će Pfizer prihod od transakcije koristiti za otplatu duga, što bi moglo imati pozitivan utjecaj na trenutnu ocjenu koja za sada ima negativne izglede.

ESG rejting

ESG ocjena (Environment, Social and Governance Risk Ratings) za Pfizer u 2020. iznosila je 31, što je za 2 veće nego prethodne godine. U sve tri glavne kategorije ima ocjenu značajno nižu od prosjeka industrije. Najlošiji rezultat imaju za podkategoriju privlačenja ljudskog kapitala i zadržavanje istog te za inovacije u menadžmentu.