Strateški okvir reforme lokalne samouprave u Hrvatskoj – prioriteti, dileme i izazovi

     U petak 3.12. Mihaela Bronić s Instituta za javne financije održala je predavanje na temu Strateški okvir reforme lokalne samouprave u Hrvatskoj – prioriteti, dileme i izazovi.

     Dr. sc. Mihaela Bronić, znanstvena suradnica na Institutu gdje radi od 1999. godine, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine , na istom fakultetu je magistrirala (2003.) i doktorirala (2008.).  Također se školovala na  University of Cambridge, UK (MPhil in Development Studies). Autorica je nekoliko aktualnih osvrta i newslettera koje objavljuje Institut za javne financije, te je od 2006. član uređivačkog odbora znanstvenog časopisa Financijska teorija i praksa. Zbog područja interesa (fiskalna decentralizacija) od 23.9.2010. član je Radne skupine za decentralizaciju i teritorijani preustroj koju je oformila vlada RH.

     Na stručnom predavanju govorila je o projektu koji radi u suradnji s doc. dr. sc. Antom Bajom. Zbog kompleksnosti samog istraživanja i nedostupnosti kvalitentnih podataka projekt se nalazi na samom početku, ali i zbog velikih obaveza autora. Kao glavni problem istaknula je neefikasnost nekih gradova/općina prilikom pružanja usluga, a kao glavne stvari koje bi se trebale mijenjati kako bi se to popravilo navela je:

  • definiciju općine ili grada
  • lokalne prihode
  • lokalne rashode
  • lokalnu imovinu
  • planiranje lokalnih proračuna
  • kontrolu lokalnih proračuna

     No, nije sasvim jasno  ni lako odrediti kojim redosljedom treba riješavati te probleme, tako da čitava reforma lokalne samouprave predstavlja jedan veliki izazov kako za Vladu RH, tako i za stručnjake na tom području, prvenstveno zbog broja općina i gradova koji je iznimno velik te otežava kontrolu i planiranje. Također je istaknula da je problem i obrazovanja lokalnih službenika jedan od velikih problema prilikom kontrole i planiranja lokalnih proračuna.

     U toku predavanja konstantno se vodila diskusija oko nekih zanimljivih stvari i prijedloga kako bi se to sve moglo riješiti, te koje stvari bi trebalo popraviti u skorom roku, a da je to izvedivo.

     Materijale pripremljene za predavanje možete preuzeti ovdje.

Odgovori