Pristup cikličnih indikatora kao način prognoziranja realnih ekonomskih pojava

     U srijedu 31. ožujka 2010 održano je predavanje u organizaciji Financijskog kluba i projekta Student investitor na temu „Pristup cikličkih indikatora kao način prognoziranja realnih ekonomskih pojava“. Predavanje je održala dr.sc. Maruška Vizek, znanstvena suradnica na Ekonomskom institutu u Zagrebu. Ovo predavanje organizirano je kao potpora timu za makroekonomske analize u sklopu projekta Investitor.

     Dr. sc. Maruška Vizek radi kao znanstvena suradnica na Ekonomskom institutu u Zagrebu. Diplomirala je 2002. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru makroekonomija. Godine 2004. postala je magistar poslovnog upravljanja na smjeru financije, IGBS Zagreb u suradnji sa Kelley School of Business u SAD-u. Magistar znanosti smjera makroekonomija postala je 2006. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je 2007. doktorirala također na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U ekonomskoj znanosti bavi se prethodećim indikatorima i prognoziranjem, ekonomikom stanovanja te monetarnom ekonomikom.

     Dr.sc. Vizek se najviše na predavanju usredotočila na tematiku kompozitnih prethodećih pokazatelja. Objasnila nam je način izračuna prethodećih pokazatelja te nas je upozorila na moguće statističke pogreške pri njihovu izračunu. Naglasila je prinicpe desezoniranja, deflacioniranja i metode MDC prilikom pripreme baze podataka kako bismo lakše mogli protumačiti točke zaokreta vremenskih serija i kako bismo mogli utvrditi koja vremenska serija prethodi točkama zaokreta. Istaknula nam je različite metode njihova izračuna te je za svaki naglasila kako nam je potrebna dugačka vremenska serija temeljena na mjesečnim podacima pri njihovoj procjeni. Zaključila je kako je pouzdanost projekcija takvih kompozitnih pokazatelja slaba, a kao mogući razlog ističe se činjenica kako se sve modelske projekcije zasnivaju na ex-post analizi i vezama između varijablama iz prošlosti te kako se ekonomija konstantno mijenja te je svaka recesija drukčija.

     Nakon prvog djela predavanja krenula je u objašnjavanje kretanja CROLEI indeksa, službenog prethodećeg indeksa hrvatskog gospodarstva kojega zajedno računaju u objavljuju Ministarstvo Financija i Ekonomski institut od 1995. godine. Govorila nam je o problemima pri odabiru referentnih vremenskih serija za CROLEI i o problemu pri odabiru statističke baze za CROLEI. Upravo na tom primjeru istaknula nam je primjere utvrđivanja točaka zaokreta i izbor potencijalnih komponenata za indeks. Predavanje se pokazalo izuzetno korisnim naročito članovima tima za makroekonomsku analizu jer smo sad mogli dobiti puno jasniji uvid u načine interpretacije kretanja prethodećih pokazatelja te će nam samim time analiza biti puno kvalitetnija.

     Kako bi vam bila jasnija tematika prethodećih ekonomskih pokazatelja predlažemo da pogledate sažetak za predavanje ali i izvještaj tima za makroekonomsku analizu na stranicama projekta Investitor.

Odgovori