Debata: Uloga države u gospodarstvu

web-debata

Pozivamo vas na okrugli stol koji će se održati na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 6. studenoga u 17:30 sati. Tema debate je uloga države i tržišta u hrvatskome gospodarstvu, a svoje će stavove predstaviti dvije suprotne strane. Debatu organizira Financijski klub u suradnji s Centrom za javne politike i ekonomske analize.

Sudionici debate:

  • Daniel Hinšt, predsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize
  • Andrej Grubišić, Dr. sc., Grubišić i partneri d.o.o.
  • Prof. dr. Đuro Medić, Ekonomski fakultet u Zagrebu
  • Dimitrije Birač, mag. oec. Katedra za ekonomsku teoriju

Teme:

  • Ocjena dosadašnjeg modela rasta
  • Utjecaj države na rast
  • Model izlaska iz krize

Struktura:

Ocjena dosadašnjeg modela rasta
3 minute uvodni govor moderatora koji predstavlja strane i prvu temu
5 minuta otvaranje i argumentacije na temu zagovornika slobodnog tržišta
5 minuta otvaranje i argumentacije na temu zagovornika države
15-20 minuta rasprave

Utjecaj oblika vlasništva na rast
1 minuta moderator predstavlja drugu temu
5 minuta otvaranje i argumentacije na temu zagovornika države
5 minuta otvaranje i argumentacije na temu zagovornika slobodnog tržišta
15-20 minuta rasprave

Model izlaska iz krize
1 minuta moderator predstavlja treću temu
5 minuta otvaranje i argumentacije na temu zagovornika slobodnog tržišta
5 minuta otvaranje i argumentacije na temu zagovornika države
20-30 minuta za pitanja iz publike

Centar za javne politike i ekonomske analize je hrvatski slobodno tržišni think-tank klaster, osnovan 2010 godine sa svrhom promoviranja individualne slobode i slobodno tržišnih rješenja. Više: http://www.cea-policy.hr