Executive Education u JI Europi

Dana 12. 04. 2012. na EFZG-u, Financijski klub imao je čast ugostiti ravnateljicu Instituta za inovacije u Zagrebu Moranu Fudurić koja je održala predavanje pod nazivom “Executive Education u JI Europi”.

    U sklopu Instituta za inovacije, gđa Fudurić je zajedno s kolegama pokrenula jedan od prvih Executive Education programa u Hrvatskoj pod nazivom APB (Advanced Program in Business). Gđa Fudurić puna entuzijazma je ispričala studentima kako je sa svojim timom s puno truda uspjela pokrenuti taj program i etablirati ga kao jednog od najboljih u JI Europi. Naime, predavači u APB programu su cijenjeni profesori sa najboljih poslovnih škola u svijetu: Harvard, Wharton, Stanford, Georgia Tech, INSEAD, Bocconi.

Najveći izazov gđi Fudurić u ovom projektu bio je s jedne strane uvjeriti sadašnje sponzore programa, velike hrvatske kompanije kao što su Zagrebačka banka, Pliva da se isplati ulagati u razvoj svog menadžmenta kroz APB Executive Education program, a s druge strane uvjeriti uvažene predavače da pristanu na nešto niži honorar kako bi se ovaj projekt mogao uzdići na noge. Danas je rezultat tih napora profitabilan program koji u odnosu na druge poslovne škole nudi jednako kvalitetan program po znatno nižoj cijeni i konkurira školama kao što su IEDC Bled i Bocconi University.

Problem koji se događa u top menadžementu velikih kompanija je da kada je top-menadžer promaknut na višu poziciju, on promaknuće dobiva na temelju svojih zasluga na nižoj razini menadžmenta, međutim on u trenutku promaknuća nema iskustvo potrebno za uspjeh na višoj poziciji, a to može kompaniju koštati neučinkovitosti. Iz tog razloga postoji Executive Education program koji spaja top-menadžere na različitim razinama ili u različitim industrijama kako bi kroz rješavanje poslovnih slučajeva razmjenili svoja iskustva i znanja.

Jedan od problema koje je gđa Fudurić uočila kod hrvatskih menadžera je nesuradnički stav koji imaju prema kolegama ili ovakvom programu. Menadžer bi morao shvaćati da njegovo obrazovanje nikada ne smije prestati, tj. trebao bi kontinuirano učiti na iskustvu drugih kolega menadžera i biti otvoren za nove inovativne pristupe upravljanju i razmišljanju. Gđa Fudurić morala je reći da joj je najveći uspjeh spoznaja da je nekim hrvatskim menadžerima ovaj program uspio barem djelomično  promjeniti njihov način razmišljanja.

U Hrvatskoj se često spominje da je jedan od najvećih problema neuspješnosti hrvatskoga gospodarstva manjak kvalitetnih menadžera. Stoga se nadamo da će u budućnosti više hrvatskih kompanija spoznati vrijednost ovakvih Executive Education programa, kao i da se Executive Education u Hrvatskoj neće zaustaviti samo na APB program, već da će se ova, u svijetu ustaljena poslovna praksa, proširiti i u Hrvatskoj.

Odgovori