USA Financial Crisis

U ponedjeljak, 20. travnja 2009. godine održano je još jedno interaktivno predavanje u organizaciji Financijskog kluba. Gost predavač bio je profesor Kenn Gary McClure, a tema „USA Financial Crisis“ (Financijska kriza u SAD-u).

Profesor McClure je gostujući predavač na MBA studiju na Ekonomskom Fakultetu Zagreb, a inače predaje Business na Skidmore College-u (Saratoga Springs, New York, SAD) gdje je i voditelj Programa za međunarodne odnose. 1993. godine doktorirao je Financije na University of Central Florida, a iste godine se zapošljava kao na Skidmore College-u u zvanju profesora. Glavna područja njegovog interesa su globalni financijski menadžment, financijske institucije i budžetiranje kapitala.

Svoje predavanje profesor McClure je započeo objašnjavanjem nekih osnovnih pojmova (ABS, CDO, CBS i slično) kako bi publika mogla razumjeti kako i zašto je došlo do krize financijskih institucija u SAD-u. Zatim je naš predavač počeo objašnjavati stvarne uzroke, nastanak i razvoj krize. Poseban naglasak je stavio na velike količine loše imovine (toxic assets) koja se sada nalazi u strukturi bilance mnogih financijskih institucija.

Pritom je bilo nemoguće nespomenuti posrnule divove kao što su Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers, Merrill Lynch i AIG. Počevši s kolapsom velikih financijskih institucija u SAD-u kriza se brzo proširila po cijelom svijetu rezultiravši problemima i u europskom bankarskom sektoru. Isto tako, profesor se pred kraj predavanja osvrnuo i na probleme automobilske industrije u SAD-u s posebnim naglaskom na General Motors.

Isto tako, bilo je nužno spomenuti što američka vlada poduzima kako bi se spriječio daljnji razvoj krize. Čak 10,5 bilijuna američkih dolara njihova vlada je namijenila spašavanju zemlje iz ove duboke recesije. Neke mjere koje je profesor McClure spomenuo su i bolja regulacija, obnova tržišta novca i tržišta kapitala, poticanje gospodarskog rasta, međunarodna suradnja itd.
Profesor McClure je bio dosta optimističan kad je odgovarao na pitanja studenata o očekivanom trajanju krize. Rekao je da on, ali i velik broj drugih ekonomskih analitičara, smatra kako će se već u zadnjem kvartalu ove ili u prvom kvartalu iduće godine zabilježiti rast bruto domaćeg proizvoda u SAD-u. Nakon toga slijedi postupan izlazak iz recesije i ostalih zemalja u svijetu.
Predavanje profesora McClurea je bilo od velikog značenja za Financijski klub. Naime, time smo uspostavili suradnju s jednim iznimnim ekonomskim stručnjakom, a i imali smo priliku čuti nešto više o krizi u SAD-u od osobe koja tamo i živi i jako je dobro upoznata s cijelom gospodarskom situacijom u zemlji.

Odgovori