FINtelligent – osvrt na 2017./2018. i 2018./2019. i pogled u budućnost


U srijedu, 19.02.2020. godine, Financijski klub započeo je s provođenjem trećeg izdanja projekta promicanja financijske pismenosti srednjoškolaca pod nazivom FINtelligent. U cilju daljnjeg podizanja razine svijesti o važnosti procesa financijskog opismenjavanja u očuvanju održivog i stabilnog financijskog sustava te ostvarivanja većeg dosega FINtelligenta u nastavku se otkriva kako je projekt uopće nastao, daje se pregled svega do sada učinjenog, ali i onoga što se u budućnosti planira učiniti.

Razna hrvatska i strana istraživanja pokazuju neprimjerenu razinu financijske pismenosti građana određenih dobnih kategorija. Problem je nejednako izražen u različitim zemljama, a prema Globalnom centru izvrsnosti financijske pismenosti područje južne, jugoistočne i istočne Europe obuhvaća 50% financijski nepismenih odraslih građana¹. Takvu je statistiku potvrdilo i istraživanje Mjerenje financijske pismenosti i financijske uključenosti u Hrvatskoj iz 2015. godine provedeno u suradnji Hrvatske narodne banke, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te Ministarstva financija. Prosječna ocjena hrvatskih građana iznosi 4,2 od mogućih 7 bodova, a samo 45% građana ima ocjenu 6 ili 7 koja se prema OECD-u smatra dobrom financijskom pismenosti². Istraživanje je dodatno pokazalo kako je najniža razina znanja kod osoba mlađih od 19 (3,6) i starijih od 70 godina (3,6). Navedeni rezultati potaknuli su članove Financijskog kluba na pokretanje projekta FINtelligent u akademskoj godini 2017./2018. Na ovaj je način Financijski klub dao svoj doprinos financijskom opismenjavanju građana te se priključio zajednici raznih nadnacionalnih tijela i udruženja, vlada, ministarstava, nadzornih institucija, strukovnih udruženja i drugih koji, svatko na svoj način, pokreću raznovrsne projekte istoga cilja – poboljšanje trenutno loše financijske slike određenih geografskih područja.

Projekt stavlja naglasak na financijsku edukaciju mladih. Članovi Financijskog kluba redom su mlade osobe – studenti i kao takvi predstavljaju idealne predavače nešto mlađoj, ipak dobno bliskoj, populaciji. Ta se dobna skupina pokazala kao skupina kojoj je dodatna financijska edukacija potrebna i prvenstveno korisna s obzirom da su njezini pripadnici budući financijski ulagači, uzajmitelji sredstava, sudionici tržišta kapitala i drugih tržišta, odnosno klijenti nekih od brojnih financijskih institucija s kojima će se susretati u raznim razdobljima života.

Tri su predavanja koja članovi projektne skupine FINtelligent izlažu sudionicima projekta – Osnovna ekonomska načela, Bankarstvo i Porezi. Prezentacije su osmišljene s ciljem vrlo jednostavnog i shvatljivog približavanja osnovnih ekonomskih/financijskih pojmova s kojima će se svaka osoba prije ili kasnije susresti. Trajanje svake prezentacije je 45 minuta za vrijeme kojih se nastoji razviti interakcija sa slušateljem na način da on sam potom dođe do određenih zaključaka i novih znanja.

U akademskoj godini 2017./2018. u projektu su sudjelovali Karlo Balenović (voditelj), Ana Maria Begović, Lucija Delija, Karla Kučko, Hrvoje Njegovec, Karolina Ocvirek i Ana-Marija Šarić. Zimski semestar bio je rezerviran za pripremu, odnosno stručno i prezentacijsko usavršavanje članova, održavanje raznih internih radionica, suradnju s Ekonomskim fakultetom i Ekonomskim institutom, pripremom prezentacije, ostvarivanjem kontakta s budućim sudionicima, traženjem sponzora projekta i dr. Zagrebačke škole uključene u projekt te godine bile su VII. gimnazija, IX. gimnazija, X. gimnazija Ivan Supek, XIII. gimnazija, Gornjogradska gimnazija, Trgovačka te Upravna škola. Sastavljena je jedna prezentacija koja je bila ispredavana brojnim razredima spomenutih škola. Za svoj trud i rad članovi su nagrađeni Rektorovom nagradom za društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici u ak. god. 2017./2018.

Iduće akademske godine broj predavanja povećan je na tri ranije opisane prezentacije. U timu su se nalazili Ana Maria Begović (voditeljica), Karlo Balenović, Hrvoje Njegovec, Karlo Kučko, Tea Ćosić, Bruno Vušak, Filip Vrbanić, Danijel Kosovec i Karlo Krstanović. Članovi su, uz škole sudionice prethodne godine, dodatno posjetili Prvu gimnaziju Varaždin, Tehničku školu Ruđer Bošković, Školu za medicinske sestre Mlinarska te Prehrambeno-biotehnološki fakultet Zagreb. Tijekom tri predavanja birani su najaktivniji sudionici koji su za svoju aktivnost nagrađeni prigodnim poklonima pokrovitelja projekta, a školama i profesorima uručene su zahvalnice za sudjelovanje.

U akademskoj godini 2019./2020. projektna skupina Financijskog kluba dosadašnjeg naziva Osobne financije mijenja ime u FINtelligent. Na taj smo način željeli dodatno osnažiti i brendirati projekt koji skupina uspješno provodi uzastopno tri godine. Skupinu FINtellgent ove godine čine članovi Tea Ćosić (voditeljica), Bruno Vušak (voditelj), Filip Vrbanić (voditelj), Adis Ibrahimagić, Ana Maria Begović, Katarina Štrk, Anton Batarilo, Elio Babačić, Luka Tomašić, Doris Belić, Ivan Mršo i Karlo Krstanović. Škole s kojima ove godine surađujemo su VII. gimnazija, X. gimnazija, Upravno-birotehnička škola, IX. gimnazija, Škola za medicinske sestre Mlinarska i Trgovačka škola. Ukupno je to više od 400 djece raspoređeno u 20 razreda na području grada Zagreba. Dodatno, planirana su predavanja za još oko 100 članova Samoborske udruge roditelja za lokalne aktivnosti na području grada Samobora. Ovogodišnje izdanje projekta završit će istoimenom konferencijom početkom travnja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a na kojoj će sudjelovati škole partneri kojima će tada biti uručene posebne zahvale Financijskog kluba za dugogodišnju suradnju.

Ankete provedene u razredima sudionicima projekta pokazuju kako je 96% učenika prezentacije doživjelo vrlo zanimljivima, odnosno 98% učenika smatra održana predavanjima vrlo korisnima za budućnost. 10% učenika imalo je nekakav komentar na sama predavanja što uključuje želje da prezentacije budu malo duže i opsežnije, da se više govori o tržištu kapitala, burzi, HNB-u te da se uključi još više primjera u samo predavanje. 94% smatra kako bi se teme obrađene u sklopu predavanja trebale uvrstiti u gradivo srednjih škola.

Pokrovitelji projekta dosadašnjih godina bili su Erste banka, Mondelez Zagreb, Muzej Mimara, Zagrebački plesni centar, KK Cibona, Etnografski muzej Zagreb, Hrvatski muzej naivne umjetnosti, Muzej iluzija, Studio smijeha, Arheološki muzej Zagreb, Deloitte i KK Cedevita.

Iz svega prikazanog može se zaključiti kako je ovim projektom do sada učinjeno mnogo da nekoliko generacija učenika čije daljnje usmjerenje možda ne teži području ekonomije dobije određena znanja nužna za život, osamostaljenje i opću financijsku kulturu. Također, područje za širenje je ogromno i upravo ono pruža projektu sigurnost, opstojnost i daljnji razvoj. Osim širokog potencijalnog područja djelovanja, za daljnji će razvoj projekta biti potrebno u Financijski klub regrutirati mlađe kompetentne članove sa željom da svoje znanje prenesu na druge i da na taj način malim koracima svake godine idu bliže prema ostvarenju vizije cijeloga projekta, a to je postizanje ocjene 7 na ponovljenom istraživanju u Republici Hrvatskoj.

 

U Zagrebu 21. veljače 2020. godine

Karlo Krstanović

 

1 Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) – http://gflec.org

2 Hrvatska narodna banka (HNB) – http://old.hnb.hr/priopc/2016/hr/hp04022016_prezentacija.pdf