Forenzična revizija

     U utorak, 17. studenog 2009. godine, održano je poslijednje predavanje Financijskog kluba u ciklusu ”Revizija”. Predavanje na temu ”Forenzična revizija” održala je mr. sc. Ana Klikovac, viši predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.

     Mr.sc. Ana Klikovac diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2006. godine ovlašteni je interni revizor sa osam godina radnog iskustva u odjelu računovodstva. Od rujna 2006. zaposlena je na Katedri za računovodstvo Zagrebačke škole ekonomije i managementa u Zagrebu kao viši predavač te predaje na kolegijima iz njenog područja interesa kao što su financijsko računovodstvo, osnove računovodstva, revizija i računovodstvo prijevara. Njeni objavljeni radovi su Klikovac, A., Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji, MATE, Zagreb, svibanj 2009. i Janković, S., Klikovac, A., Harmonization of the SME’s financial reporting (Empirical evidence in Croatian SME’s); međunarodna konferencija, European Accounting Association, Lisabon, Portugal, travanj 2007.

     mr.sc. Ana Klikovac - Forenzična revizijaMr.sc. Ana Klikovac svoje predavanje o Forenzičnoj reviziji započela je uvođenjem u samu reviziju te nam vrlo stručno, a opet na jednostavan način, objasnila i definirala eksternu reviziju, njezinu ulogu u poslovanju poduzeća, navela korisnike i ciljeve eksterne revizije. Nakon što nam je pojasnila glavne pojmove osvrnula se na korporativne skandale koji su potresli revizijsku profesiju te nam objasnila cijeli proces propasti Enrona i revizorske tvrtke Arthur Andersen te iznijela neke nove činjenice i podatke vezane za ta dva, kako je sama navela, školska primjera prijevara i kreativnog računovodstva. Upravo s ciljem sprečavanja ponovnog nastajanja sličnih korporativnih skandala nastao je Zakon Sarbanes-Oaxly u SAD-u koji je uvelike pridonio jačoj regulaciji poduzeća. Nakon opširnog uvoda u samu temu, mr.sc. Ana Klikovac nastavila je predavanje u drugom dijelu sa naglaskom na Forenzičnu reviziju. Za početak je definirala pojam forenzične revizije i pojam prijevare te nam slikovito objasnila trokut prijevare koji prikazuje čimbenike koji neminovno dovode do same prijevare. Navela je tri glavne vrste prijevara i objasnila njihova glavna obilježja. Teorijski dio predavanja dinamizirala je duhovitim interpretacijama statističkih podataka ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) o profilu počinitelja prijevare, učestalosti vrsta prijevare, visini štete učinjenom prijevarom itd. Teorijski dio predavanja završila je objašnjavanjem faza provođenja forenzične revizije i vještinama koje forenzični revizor mora posjedovati. Na samom kraju predavanja, mr.sc. Ana Klikovac ispričala nam je još neke podatke vezane za forenzičnu reviziju, odgovorila na nekoliko pitanja te za kraj poklonila svoju knjigu ”Financijsko izvještavanje u Europskoj Uniji”  najaktivnijem članu na predavanju.

     Sažetak za predavanje možete preuzeti ovdje.

Odgovori