Hipoteza efikasnog tržišta

     U srijedu, 26. svibnja 2010. s početkom u 11 sati održano je predavanje u organizaciji Financijskog kluba i projekta Student investitor na temu „Hipoteza efikasnog tržišta“ koje se pretvorilo u aktivnu raspravu sa članovima projekta Investitor o pitanju efikasnosti tržišta i mogu li se tržišta pobijediti. Predavanje je održao poznati ekonomist i analitičar mr.sc. Velimir Šonje.

     Mr.sc. Velimir Šonje rođen je u Zagrebu gdje je završio Ekonomski fakultet, magistrirao, i od 1990. do 1995. radio na Ekonomskom institutu u Zagrebu. U to je vrijeme kao savjetnik Vlade Nikice Valentića sudjelovao u timu koji je osmislio stabilizacijski program kojim je u Hrvatskoj 1993. iskorijenjena hiperinflacija. Od 1995. do 2000. radi u HNB-u kao izvršni direktor, a od 2000. do 2003. član je uprave Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, gdje pokreće i mirovinske i investicijske fondove. Godine 2003. osniva savjetničku tvrtku Arhivanalitika, čiji je direktor. Početkom 2008. Arhivanalitiku strateški povezuje s ICF-om, domaćom financijskom grupacijom u kojoj radi i kao predsjednik Uprave društva za upravljanje fondovima ICF Invest.

     Ideja predavanja bila je u aktivnoj raspravi gospodina Šonje sa članovima projekta Student investitor. G. Šonje započeo je predavanje sa općeprihvaćenim pogledom na aktualnu krizu koje se ogleda u idejama kako su teorije krive za kaos i kako su tržišta općenito neefikasna. Istaknuo je kako je došlo vrijeme optužbi na tržišta čija ga je pretjerana volatilnost učinila neefikasnim. Interesantan je bio njegov pogled kako su posljedica takvih razmišljanja fiskalna stimulacija koja će dovesti do nove krize sa mogućim izazivanjem recesije sa dvostrukim dnom. Posebno je to zanimljiv pristup uzevši u obzir zablude većine ljudi koji u krizna vremena izazvana pretjeranom regulacijom zahtjevaju još više regulacije kao odgovor.

     Nastavili smo dalje sa raspravom o efikasnosti tržišta. Zaključili smo da u kratkom roku tržište nije efikasno ako pruža sistematsku prigodu za natprosječnu zaradu korigiranu za rizik. Osim toga, u kratkom roku tržište ovisi o svojoj mikrostrukturi. Prilikom promatranja efikasnosti tržišta moramo obratiti pažnju na rizik likvidnosti, regulatornu arbitražu, market timing te konzistentnost i disciplinu na tržištu. U dugom roku zaključili smo kako je tržište efikasno. Konačno, zaključili smo kako je teoriju/hipotezu efikasnog tržište potrebno prilagoditi današnjoj situaciji i modelima.

     Na završnoj raspravi dotaknuli smo se brojnih tema koje se vezuju uz ispitivanje efikasnosti tržišta u sklopu aktualne krize kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

     Sažetak za predavanje po kojem su se članovi Financijskog kluba pripremali za raspravu možete pogledati ovdje.

Odgovori