Izvještaj s predavanja “Trendovi u osiguranju u Republici Hrvatskoj”

huo-predavanje

U srijedu 12. ožujka na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održano je predavanje „Trendovi u osiguranju u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Financijskog kluba i Hrvatskog ureda za osiguranje. Ovo predavanje održano je u sklopu Global Money Weeka koji se po prvi puta obilježava u Hrvatskoj, a predavači su bili g. Hrvoje Pauković, direktor Ureda te gđa. Nives Grgurić, tajnica Centra za mirenje.

U uvodu predavanja g. Pauković predstavio je Svjetski tjedan novca odnosno Global Money Week kao manifestaciju koja se ove godine po prvi put obilježava u Hrvatskoj nizom predavanja čiji je cilj podići razinu financijske pismenosti obrazovanja. „Cilj je Global Money Weeka kreirati platformu za suradnju nacionalnih dionika iz različitih sektora na razvoju financijskog obrazovanja“ istaknuo je g. Pauković. Hrvatski ured za osiguranje inicijator je stvaranja nacionalnog programa financijskog obrazovanja koji će se već slijedeće godine uključiti u kurikulum građanskog odgoja. Financijskim opismenjivanjem od malih nogu po uzoru na zapadne zemlje, podigla bi se svijest o riziku i izloženostima riziku te bi se educiralo mlade o štednji za mirovinu. Prema riječima g. Paukovića, cilj ovog projekta bio je i poboljšanje imidža osiguravatelja, ali ne samo zbog prihoda financijske branše nego i zbog reduciranja rizika.

Nakon uvodnog dijela o Global Money Weeku te važnosti financijske pismenosti, g. Pauković sudionike je uveo u svijet osiguranja u Hrvatskoj. Među financijskim institucijama u Hrvatskoj, društva za osiguranje treća su sa 6,4% udjela na tržištu, iza poslovnih banaka i obveznih mirovinskih fondova. Ukupna imovina osiguravatelja u Hrvatskoj iznosi 34,6 milijardi kuna, a u najvećoj je mjeri uložena u državne obveznice i ostale vrijednosne papire. Godišnje se u prosjeku isplati 4,5 milijardi kuna za štete što predstavlja veliku injekciju likvidnosti za gospodarstvo. Ako se gleda pozicija u svjetskom okruženju, osiguravajuća društva u Hrvatskoj obuhvaćaju samo 0,1% europskog tržišta. Dvije glavne varijable pri proučavanju tržišta osiguranja su penetracija osiguranja i gustoća osiguranja. U Hrvatskoj penetracija osiguranja, odnosno učešće premije osiguranja u BDP-u iznosi 2,4%, a premija osiguranja po stanovniku, odnosno gustoća se kreće oko 300 eura.

U središnjem dijelu predavanja g. Pauković prikazao je trendove u osiguranju u Hrvatskoj. Kod nas postoji 26 društava za osiguranje i 1 za reosiguranje, od čega je 7 za životno osiguranje, 10 za sve oblike neživotnih osiguranja, a 9 složenih, odnosno onih koji obuhvaćaju obje kategorije. Društva u domaćem vlasništvu i dalje drže više premije od onih u većinski stranom vlasništvu (55,06%), ali u životnim osiguranjima prevladava većinski strani kapital sa 77,24% premije. Prije krize postojale su velike stope rasta u sektoru osiguranja, koje su za životna osiguranja bile i preko 20%, ali nakon 2009. godine zamijećen je znatan pad. Ako govorimo o strukturi portfelja osiguravatelja, onda najviše premije (32,81%) odlazi na osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, a odmah iza slijede životna osiguranja. Prema ukupnim premijama, tržišni lider u Hrvatskoj je Croatia osiguranje sa nešto manje od 30% tržišnog udjela i tendencijom smanjenja. Iza se nalaze Allianz, Euroherc i Jadransko. U životnim osiguranjima vodeći je Allianz, a slijede ga Croatia osiguranje i Wiener VIG, dok je u neživotnim osiguranjima glavno društvo Croatia osiguranje iza kojeg se nalaze Euroherc i Allianz. Jednu trećinu svih prihoda u osiguranju obuhvaća osiguranje od automobilske odgovornosti, čija se premija kreće oko 200 eura godišnje i ima opadajući trend.

Predavanje je nastavila gđa Nives Grgurić koja je tajnica Centra za mirenje. Cilj njezinog predavanja upravo je bio predstaviti Centar, njegove funkcije i svrhu te način na kojima može pomoći svima nama. Centar za mirenje instrument je zaštite potrošača u sustavu osiguranja, a glavni je cilj rješenje spora nagodbom, uz izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka. U zemljama Europske Unije te SAD-u iznimno mali broj sporova oko osiguranja rješava se sudskim putem, dok je u Hrvatskoj velik broj sudskih sporova jer građani ne poznaju alternativna rješenja. Prednosti mirenja pred sudskim postupkom su u tome što je mirenje neformalno pregovaranje o nesuglasjima stranaka i društava za osiguranje zbog nepoštivanja kodeksa osiguravateljne etike. Mirenje je dobrovoljno i neformalno te financijski povoljnije i brže od sudskog postupka. Izmiritelji su nepristrane osobe, suci ili u struci istaknuti pravnici, koji u neposrednoj i neformalnoj komunikaciji sa strankama nastoje pronaći obostrano zadovoljavajuće rješenje. Jedan od ciljeva poboljšanja financijske pismenosti upravo je razvijanje svijesti građana o postojanju postupka mirenja umjesto puno lošije opcije sudskog postupka pri sporovima u sektoru osiguranja.

IZ MEDIJA:
Dalje.com (http://dalje.com/hr-zagreb/foto–na-ekonomskom-fakultetu-odrzano-predavanje-trendovi-u-osiguranju/502580)