Monetarna politika i uloga središnje banke 

Monetarna politika najjednostavnije rečeno je dio ekonomske politike kojom središnja banka regulira ukupnu ponudu novca koja se nalazi u zemlji kako bi postigla određene ciljeve. Neki od ciljeva središnje banke su stabilnost cijena i kamata, visoka zaposlenost, gospodarski rast, stabilnost tečaja i drugi. Glavni instrumenti monetarne politike su operacije na otvorenom tržištu, obvezna pričuva, devizne intervencije i mnoge druge. Pojednostavljeno, središnja banka svojim djelovanjem utječe na količinu novca u opticaju i na taj način osigurava da je gospodarstvo stabilno i da ima dovoljno novca. Pod pojmom novca u opticaju misli se na novac koji se nalazi na računima fizičkih i pravnih osoba, na novac u banci, novac u trgovini i sva ostala sredstva koja “kruže” u poslovnim procesima. 

Slika 1. Ilustracije kako banka upravlja s novcem

Središnja banka upravlja i s količinom novca koji se tiska i izrađuje u obliku kovanica i papirnatog novca te sukladno potrebama zemlje mora odrediti jasnu količinu koja je zemlji dovoljna. Naravno iza monetarne politike ne stoji samo tiskanje novca, nego i brojni procesi koji osiguravaju stabilnost financijskog sustava i mnogih drugih stavki na financijskom tržištu. Monetarna politika i fiskalna politika glavni su elementi ukupne ekonomske politike u nekoj državi.

Kanali kroz koje monetarna politika djeluje su kamatni, tečajni, kreditni i bilančni kanal.

Središnja banka državna je i javna ustanova koja upravlja ponudom novca te valutom države odnosno novcem u opticaju. Cilj većine središnjih banaka je stabilnost cijena. Također, ona nije poslovna banka u kojoj građani mogu otvoriti račun ili zatražiti kredit te  njena glavna djelatnost nije stjecanje dobiti kao kod poslovnih banaka. Ona funkcionira kao banka za poslovne banke  i tako utječe na novčane tokove koji se provode u gospodarstvu. Osim monetarne politike ovisno o zemlji, središnja banka može imati brojne zadaće. Neke od njih mogu biti:

  •  Izdavanje kovanica i novčanica
  •  Osiguravanje platnih sustava u zemlji
  •  Kontrola poslovnih banaka i njihovog sigurnog poslovanja
  •  Upravljanje pričuvama i sl.

HNB središnja je banka u RH i dio je Europskog sustava središnjih banaka. Osnovni cilj jest održavanje stabilnosti cijena te stabilnosti financijskog sustava u cjelini. U ostvarivanju svoga cilja i obavljanju zadaća HNB je neovisna i samostalna, a izvješće o svom radu podnosi Hrvatskom saboru.

                                                                                                          Irena Prpić

 

[1] HNB, (2015.) “Uloga” dostupno na: https://www.hnb.hr/o-nama/funkcije-i-struktura/uloga

[2] Jutarnji list,  ”Financijski leksikon za svakoga” dostupno na: https://leksikon.jutarnji.hr/p/kreditnirejting

[3] Europska središnja banka, (2015.), ”Što je središnja banka?” dostupno na: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me/html/what-is-a-central-bank.hr.html