Investicijske strategije s posebnim naglaskom na indeksiranje

U četvrtak 18. prosinca 2008. s početkom u 12 sati na našem fakultetu održano je prvo u nizu stručnih predavanja koja su jedna od glavnih djelatnosti Financijskog kluba. Predavanje na temu “Investicijske strategije s posebnim naglaskom na indeksiranje” održao je g. Darko Brborović, predsjednik uprave OTP Investa i vanjski suradnik na studiju “Poslovna i financijska matematika” na PMF-u.

“Darko Brborović rođen je 1970. godine u Puli, gdje je živio do završetka srednje škole. Diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Matematičkom odjelu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Do 1998. godine radio je kao znanstveni novak na Matematičkom odjelu PMF-a gdje drži vježbe iz vjerojatnosnih i statističkih kolegija, a započinje i izradu magistarske radnje iz područja financijske matematike. Krajem 1998. prelazi u Sektor riznice Zagrebačke banke gdje obavlja poslove trgovanja s obveznicama, upravljanja portfeljem likvidnih rezervi Zagrebačke banke u devizama, razvija određen broj analitičkih aparata za potrebe Sektora riznice banke. Godine 2002. zaposlio se kao portfolio manager u Allianz ZB, društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom AZ, gdje je bio i član Investicijskog odbora AZ fonda. Godine 2004. položio je ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova. U srpnju 2005. godine imenovan je predsjednikom Uprave OTP Investa.”

Svoje izlaganje koncipirao je na slijedeći način: Nakon uvoda koji je obuhvaćao objašnjenje osnovnih pojmova iz svijeta investicijskih fondova i investicijske klase, mnogo je govorio o stilovima investiranja. Trudio se iz mnoštva informacija pojasniti one koje su nam zasada bitne te objasniti osnovne razlike između “value” investiranja, kontrarijanskog investiranja, “growth” investiranja, “information tradinga, “market tradinga” i drugih. Pri tome nam je sve spomenuto približio mnogim primjerima iz prakse i naravno, vlastitim stajalištem. Predavanje je prvenstveno orijentirano na pasivno investiranje, tj. na strategiju kupnje i držanja dionice na dugi rok. Obično se radi o dionicama koje se nalaze u određenom indeksu, tako da prinos portfolia prati prinos indeksa. Upravo zbog toga se ova strategija često naziva indeksiranjem, što pojašnjava sami naziv predavanja.

Cilj Financijskog kluba je organiziranje prvenstveno interaktivnih predavanja, kako bi svatko nakon odslušanog predavanja mogao zadovoljno napustiti dvoranu. Taj cilj je ovim prvim predavanjem svakako postignut jer je gospodin Brborović vrlo kvalitetno i stručno odgovorio na svako postavljeno pitanje. Tijekom cijelog predavanja iznimno se trudio objasniti detalje svoje prezentacije kako bi ona bila razumljiva i bliska svim slušateljima. Gospodina Brborovića možemo pohvaliti kao iznimno zanimljivog, duhovitog, ali prvenstveno stručnog predavača koji je vrlo rado uložio vlastito vrijeme kako bi se maksimalno posvetio svima pristupnima. Možemo reći da je postavio vrlo visoka mjerila u samom početku organiziranja predavanja od strane Financijskog kluba, te je opravdao sva naša očekivanja.

Odgovori