Hrvatska 2020. – Jedna moguća budućnost

Predavanje dr.sc. Srića

U petak, 02.12.2011., dr. Velimir Srića održao je jedno veoma zanimljivo predavanje na temu „Hrvatska 2020. –Jedna  moguća budućnost“.

U par uvodnih rečenica pojasnio je korijene današnjih problema te neke od krivih poteza u prošlosti koji danas uzimaju maha. Polazni problemi koje je dr. Srića pomno razradio tijekom predavanja su ti da nema strategije niti sposobnog vodstva, da živimo u preskupoj i neučinkovitoj državi, da smo prezaduženi, skloni korupciji i despotizmu te smo lijeni i ne želimo učiti. Imali smo prilike čuti poražavajuće statistike koje Hrvatsku postavljaju na samo dno ljestvice zemalja u koje treba ulagati.

Nakon depresivnih podataka, dr. Srića naveo je jednostavne i lako provodljive mjere koje bi olakšale i ubrzale razvoj Hrvatske k izvozno orijentiranoj zemlji sa dobrim glasom u cijelome svijetu. Iznio par zanimljivih teza o razvoju Hrvatske uspoređujući je sa različitim zemljama te na primjeru njihovog gospodarskog razvoja, razradio par potencijelnih ideja koje bi podigle hrvatsko gospodarstvo.

Predavanje dr.sc. Srića

 Tijekom predavanja dr. Srića iznio je par ideja za razvoj našeg društva različitim inovacijama, da većinu resursa preusmjerimo u razvoj i obrazovanje te da iskoristimo komparativne prednosti, pritom misleći na turizam. Činjenica je da u Hrvatskoj ne postoji plan ili program o dugoročnom razvoju RH, tako je ovo predavanje bilo poticaj na razmišljanje o budućnosti te što konkretno treba činiti da bi država napredovala.

Predavanje je bilo dinamično i kratko, ali nadahnuto te je sudionike ostavilo zainteresirano za ponovni dolazak dr. Sriće kao predavača. S druge strane, dr. Srića se iskazao kao vrsni predavač i sa zadovoljstvom najavio ponovno druženje.

 

Odgovori