Student Investitor- Analiza bankarske industrije u RH

 

I ove su godine studenti Financijskog Kluba, studentske udruge koja okuplja studente prvenstveno Ekonomskog fakulteta i u tom svojstvu djeluje već 13 godina, organizirali svoju tradicionalnu konferenciju Student Investitor. Student Investitor smatra se krunom rada ove udruge, a više je razloga zašto je tome tako.

Sam Klub sastoji se od projektnih i funkcijskih radnih skupina. U izvedbu Student Investitora uključeno je 5 projektnih skupina (Makroanaliza, Analiza industrije, Analiza poduzeća, Tehnička analiza, Upravljanje portfeljem). Njihov je zadatak analizirati odabranu industriju i odabrana poduzeća unutar nje te u konačnici donijeti odluku o mogućem uvrštavanju novih vrijednosnica u svoj portfelj. Drugim riječima, studenti kroz cijelu godinu provode top-down analizu promatrane industrije. Tako je ove godine odabrana bankarska industrija, a unutar nje tri banke, koje svojim dionicama kotiraju na Zagrebačkoj burzi (HPB, PBZ i ZABA). Na konferenciji, koja se ujedno smatra i završnom konferencijom Kluba jer zaokružuje cjelogodišnji rad članova, projektne su skupine izložile svoje analize i zaključke zainteresiranoj publici.

Konferenciju je uvodnom riječju otvorila Prodekanica Izv.prof.dr.sc. Anita Pavković naglasivši kako je izrazito vezana za rad studentske udruge Financijski Klub budući da i sama djeluje u području financija te joj je drago da postoje ovakve inicijative. Nakon uvodnog pozdrava i predstavljanja udruge i projekta Student Investitor projektna skupina Makroanaliza je prva predstavila svoja otkrića dobivena analizom. U svom izlaganju, član PS Makroanaliza Patrik Barišić osvrnuo se na strukturu BDP-a Republike Hrvatske u 2017. godini kao i na njegove stope rasta. Predstavio je podatke vezane uz stopu nezaposlenosti, monetarnu politiku i državni proračun, a izlaganje zaključio kretanjima tečaja EUR/HRK i USD/HRK.

Prvo u nizu predavanja od strane vanjski predavača održao je Milan Deskar,   makroekonomski analitičar za zemlje južno-istočne Europe u Erste banci i alumni član Financijskog Kluba. Svoje predavanje na temu „Politika ECB-a u smjeru povećanja kamatnih stopa“ započeo je temeljnim činjenicama o Europskoj Centralnoj Banci i razlici između ECB-a i FED-a. Opisao je tri ključna elementa monetarne politike ECB-a kao i vrste kamatnih stopa čiju je razliku jako bitno poznavati da bi se razumjelo o kakvom se povećanju kamatnih stopa u budućnosti govori. Zaključio je kako ECB djeluje na nekoliko „frontova“ različitim mjerama i politikama pokušavajući djelovati na povećanje inflacije. Bilo je nemoguće ne dotaknuti se teme uvođenja eura u Hrvatskoj i paralelno s tim utjecaja i važnosti politike ECB-a s tog aspekta.

Nakon vrlo zanimljivog predavanja našeg gosta predavača, nastavila su se izlaganja projektnih skupina. Prvo su predstavnici PS Analize industrije, Daria Bubalo i Ivan Sonarić, predstavili aktualne trendove u bankarskoj industriji kao i njene performanse. Svoju analizu zaokružili su PESTLE analizom i analizom Porterovih 5 sila. Zatim su predstavnici PS Analize poduzeća, Ana Marija Begović, Mario Jankov i Daniel Kosovec, predstavili analize banaka koje su obuhvatile analizu Hrvatske poštanske banke, Privredne banke Zagreb te Zagrebačke banke. Analiza se sastoji od analize financijskih izvještaja, relativne procijene vrijednosti na temelju tržišnih multiplikatora te procjene vrijednosti metodom rezidualnog dohotka. Na temelju analiza moguće je bilo zaključiti kako su vrijednosnice PBZ-a i ZABA-e na tržištu precijenjene, dok su vrijednosnice HPB-a podcijenjene.

Drugi po redu gost predavač bio je Mario Bambulović, viši analitičar u odjelu za financijsku stabilnost u Hrvatskoj narodnoj banci. Predavanje na temu „Financijska stabilnost banaka u RH“ započeo je opisivanjem banaka i bankarskog sustava u Republici Hrvatskoj. Naglasio je kako je bankarski sustav u RH izrazito koncentriran pri čemu 5 najvećih banaka upravlja sa 75% ukupne imovine bankarskog sustava. Istaknuo e kako je financijska stabilnost izrazito važna budući da je kroz povijest dokazano kako poremećaju u financijskom sustavu produbljuju krize i otežavaju oporavak. Kao moguće rješenje navodi makroprudencijalnu politiku, odnosno nadzor nad stabilnosti financijskog sustava u cjelini.

U završnom dijelu konferencije, Josip Juraj Nevistić prikazao je tehničku analizu na dionicama triju analiziranih banaka. U konačnici, predstavnici PS Upravljanje portfeljem Josip Halužan i Dominik Vugić Sakal objasnili su zašto niti jednu od analiziranih vrijednosnica neće uvrstiti u portfelj Financijskog kluba, dok s druge strane dionicu ZABA-e već imaju u portfelju i odlučuju je zadržati.

Konferencija je izazvala brojne pozitivne komentare, kako studenata koji nisu članovi Kluba, tako i samih članova, ali i bivših članova, alumnija Financijskog Kluba. Nadamo se da smo ovom konferencijom, koja je bila zapravo svojevrstan pregled cjelogodišnjeg rada i djelovanja članova Kluba, uspjeli zainteresiranom javnošću podijeliti korisne informacije i činjenice o bankarskoj industriji u RH.

Katarina Mitrović