Tekući i žiro račun


Je li vas ikada zanimalo zašto je za rad preko učeničkog i studentskog ugovora potrebno otvaranje žiro računa? Zašto se uplate ne mogu primati na tekući račun? Odgovore doznajte u nastavku članka gdje donosimo opis pojedinog računa te njihovu razliku.

Žiro račun

Žiro račun je „vrsta transakcijskog računa koji je kod fizičkih osoba ponajprije namijenjen povremenim primanjima“. Vrste primanja koje se najčešće uplaćuju na žiro račun su: honorari, prihod od rente, studentske stipendije i nagrade te prihodi od rada putem student servisa na svim vrstama studentskih poslova. Žiro račun mogu otvoriti i maloljetnici u svrhu primanja učeničkih stipendija i rada putem učeničkog servisa. Iznos koji se uplaćuje na ovaj račun se oporezuje stoga transakcije podliježu nadzoru porezne uprave. Sredstvima na žiro računu se raspolaže karticom. Za korisnike žiro računa ne postoji mogućnost ugovaranja dopuštenog prekoračenja. Mjesečna naknada koju korisnici najčešće plaćaju za korištenje žiro računa iznosi 5 kuna ili je u nekim slučajevima i besplatan.

Tekući račun

Tekući račun je „transakcijski račun koji banka otvara na zahtjev potrošača u svrhu primanja redovitih ili povremenih uplata i obavljanja isplata u granicama raspoloživih sredstava na računu.“ Primanja koja se tipično uplaćuju na tekući račun su plaća, mirovina i sl.

Jedna od temeljnih razlika tekućeg od žiro računa je ta što se raspoloživim sredstvima na tekućem računu smatra i iznos okvirnoga kredita tj. prešutnog ili dopuštenog prekoračenja – minusa po računu.

Iznos dopuštenog prekoračenja na tekućem računu najčešće ovisi o visini redovitih primanja te se odobrava na temelju ugovora o tekućem računu sklopljenog u pisanom obliku prilikom samog otvaranja tekućeg računa. Za odobravanje prekoračenja nisu potrebne dodatne procedure i instrumenti osiguranja. Korištenje prekoračenja na tekućem računu nije preporučljivo jer je visina kamatne stope jedna od najviših koji se primjenjuju na kredite. Uzimajući to u obzir, ovaj izvor financiranja se nikako ne bi trebao koristiti za dugoročne potrebe.

Korisnici tekućeg računa banci plaćaju mjesečnu naknadu koja je veća od naknade za žiro račun te se, ovisno o banci, većinom kreće u rasponu od 9 do 15 kuna. Uz tekući račun moguće je dogovoriti i dodatne usluge poput Internet bankarstva te banke sukladno tome formiraju i svoje pakete usluga koje su zajedno povoljnije nego pojedinačne usluge.

 

Anton Batarilo

Literatura:

1. HNB, (2020.) “Žiroračun” dostupno na: https://www.hnb.hr/-/ziroracun

2. HNB, (2019.) “Tekući račun” dostupno na: https://www.hnb.hr/-/tekuci-racun

3. HNB, (2018.) “Naknade za najčešće korištene platne usluge povezane s kunskim tekućim računom” dostupno na: https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/usporedba-naknada/prikaz-2