Vrednovanje poduzeća pomoću DCF modela

     U utorak 21.12. u 18h na Ekonomskom fakultetu (dvorana 53, PDS) održano je još jedno stručno predavanje u organizaciji Student Investitora na temu “Vrednovanje poduzeća pomoću DCF modela”. Tema je pokrivala fundamentalnu analizu poduzeća, točnije diskontirane novčane tokove (Discounted cash flow – DCF). Takve metode vrednovanja poduzeća koriste se u analizi dionica i investicijskom bankarstvu. Predavač nam je približio jednu od najvažnijih metoda izračuna fer vrijednosti dionica poduzeća.

     Gost predavač bio je g. Andrija Hren, analitičar iz Erste banke, koji je radio kao broker i analitičar u investicijskim fondovima, a trenutno radi u Erste Plavi – obveznom mirovinskom fondu te nam je na konkretnom primjeru Coca-Cole pokazao detaljnu analizu poduzeća pomoću DCF modela.

     Postoji više pristupa vrednovanju pomoću DCF-a, a predavač g. Andrija Hren, koristio je FCFF (free cash flow to the firm) koji predstavlja novčani tok raspoloživ dioničarima i kreditorima poduzeća (operativni novčani tok umanjen za porez, promjene u radnom kapitalu i neto investicije). Prognoziranjem novčanih tokova u budućnosti te diskontiranjem istih, izračunava se prava, intrinzična vrijednost poduzeća.

     Ključne varijable koje je predavač koristio kod izračuna FCFF-a:

  • NOPAT = operativna dobit umanjena za iznost porez, uzima se iz Izvještaja o dobiti
  • ROIC ( Return on Invested Capital) = omjer NOPAT-a i uloženog kapitala
  • WACC = prosječni ponderirani  trošak kapitala, diskontna stopa za buduće novčane tokove, u sebi sadrži trošak duga i trošak glavnice
  • CAPEX = kapitalna ulaganja u dugotrajnu imovinu, potrebna za širenje poduzeća
  • DuPontov sustav pokazatelja = kombinacija ključnih financijskih pokazatelja koji daju prilično jasnu sliku o financijskim performansama poduzeća (ROA, ROE, marže, poluga, pokrića duga…)

     Nakon što je prognozirao prodaje i time novčane tokove te u formule ubacio prethodno navedene varijable dobiven je FCFF za buduće godine, koji se nakon toga diskontira i time dobiva sadašnja fer (intrinzična) vrijednost cijelog poduzeća. Time smo u sat vremena predavanja dobili kompletnu analizu poduzeća Coca-Cole pomoću DCF modela.

     Najveća mana ovog načina izračuna fer vrijednosti poduzeća je visok stupanj subjektivnosti pri prognoziranju budućih novčanih tokova te pri izračunu diskontne stope (WACC) što prvenstveno ovisi o iskustvu analitičara. Pošto se najveća vrijednost poduzeća prema DCF-u nalazi u dalekoj budućnosti, i najmanja promjena stope rasta ili diskontnih stopa uvelike se preslikava na konačnu fer vrijednost poduzeća.

     Predavač se koristio CFA literaturom koju također koristi i Tim za analizu poduzeća, s time da je više naglaska dao nekim drugim aspektima i načinima izračuna FCFF-a nego što smo do sada primjenjivali pri našim analizama poduzeća. Zahvaljujemo se g. Andriji Hrenu na ovom predavanju, te se nadamo i daljnjoj uspješnoj suradnji.

Odgovori