Vrednovanje poduzeća s multiplikatorima

     U četvrtak 09.12.2010 u 18h u dvorani 37 održano je još jedno predavanje s područja rada projekta SI. Tema „Vrednovanje poduzeća pomoću multiplikatora“ fundamentalna je analiza poduzeća te je direktno vezana za Tim Analiza poduzeća, a predavanje je održao stručnjak iz Erste banke g. Davor Špoljar. Predavač g. Davor Špoljar, ima status starijeg analitičara za dionice s domaćeg tržišta kapitala u Erste Grupi. Na EFZG drži vježbe iz kolegija Poslovne financije. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu smjer Analiza i poslovno planiranje sa diplomskim radom Strategije upravljanja portfeljem. Također je licencirani broker i investicijski savjetnik, te CFA level III kandidat.

     G. Špoljar objasnio nam je ključne stvari vezane uz korištenje ove metode te na konkretnim primjerima pokazat kako se pomoću multiplikatora može vrednovat neko poduzeće, odnosno da li je podcijenjeno ili precijenjeno u odnosu na ostala poduzeća iz istog sektora. Krenuvši od ključnih stvari kod vrednovanja pomoću multiplikatora, objasnio je sve prednosti i mane ove metode. Kako su financijski izvještaji glavna podloga za daljnje metode vrednovanja poduzeća, napravio je poveznice između ključnih stavki unutar izvještaja o dobiti, bilance i izvještaja o novčanom toku te upozorio na stavke kod kojih se izvještaji najlakše mogu „namjestiti“. Specifičnost multiplikatora je u tome da uvijek u omjer stavljaju 2 ključne varijable te na vrlo jednostavan način pokazuju precijenjenost odnosno podcijenjenost dionica. Jedna od tih varijabla uvijek je cijena ili eventualno EV (Enterprise value) koja samo po sebi već sadrži u sebi cijenu.

Ključni cjenovni multiplikatori:

  • P/E: najčešće upotrebljavan jer u omjer stavlja 2 ključne varijable kod kupnje dionica; koliko puta je cijena dionice veća od zarade po dionici. Mana ovog pokazatelja je što može biti negativan (kod neto gubitka po dionici) te jako podložan manipulacijama.
  • P/B: pokazuje nam odnos cijene dionice i knjigovodstvene vrijednosti po dionici. Ako je ovaj omjer manji od 1, to znači da ukoliko bi rasprodali svu imovinu i namirili obveze, da bi nam ostalo više nego što smo tu imovinu platili kod kupnje. Problem je što većina poduzeća najčešće ne revidira redovno i fer vrijednost svoje dugotrajne imovine, osim kod financijskih institucija (banke i osiguranja) koje su radi regulatora prisiljene to redovno raditi. On je u pravilu pozitivan, osim ako poduzeće zapadne u velike probleme te postane nesolventno.
  • P/S: Jedan od pokazatelja koji se rijetko se može manipulirati, on u potpunosti zanemaruje profitabilnost te je najzanimljiviji preuzimateljima.
  • EV/EBITDA: pokazatelj koji u omjer stavlja vrijednost poduzeća (tržišna kapitalizacija + dug – cash) i zarade prije amortizacije, kamata i poreza. Ovo je naprednija varijanta multiplikatora koji u obzir uzima zaduženost, novčana sredstva te uvažava činjenicu da je amortizacija nenovčani trošak.

     Specifičnost multiplikatora je da svu težinu vrednovanja stavljaju na trenutno poslovanje, te kratkoročne prognoze (npr. iduće 3 godine), za razliku od DCF vrednovanja koje težište vrednovanja stavlja na dugoročnu vrijednost poduzeća. Postoje dvije metode korištenja multiplikatora, a to su: usporedba sa sličnim poduzećima iz sektora (comparables) i izračun fundamentalne vrijednosti neke dionice neovisno o ostalim dionicama (forecasted fundamentals). Problem kod prve je što samo uspoređuje vrijednost našeg poduzeća u odnosu na ostala slična poduzeća sektora te može pokazivat znak za kupnju i kada je već cijelo tržište precijenjeno. Zato se koristi i druga metoda koja pojedinačno vrednuje neko poduzeća te izračunava fer vrijednost u odnosu na prognoze poslovanja iduće 3 godine.

     Svi izračuni bili su pokazani na primjeru Atlantske plovidbe gdje smo mogli vidjet konkretne metode izračuna te usporedbe s ostalim poduzećima iz sektora, a nakon formalnog dijela predavanja koje je trajalo oko 90 minuta, slijedila je kratka digresija sa konkretnim pitanjima vezanim za područje vrednovanja poduzeća. Predavač je dao mnoge vlastite primjere i savjete kod ove vrste vrednovanja poduzeća te nam ponudio i daljnju suradnju vezanu uz naš Projekt SI.

     Ovo predavanje uvelike je pomoglo Timu Analiza poduzeća koji će ubrzo počet u svoje analize i izvještaje uvrštavat i vrednovanje poduzeća pomoću multiplikatora te se ovim putem zahvaljujemo g. Davoru Špoljaru na suradnji.

Odgovori